Trijenerasyon siistemlerinin enerji ve ekserji analizi


T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TRİJENERASYON SİSTEMLERİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
Ahmet ILIK Danışman: Doç. Dr. Arzu ŞENCAN ŞAHİN
YÜKSEK LİSANS TEZİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISPARTA 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir hibrid enerji sisteminin modellenmesi ve analizi - Sayfa 62
4. HİBRİD ENERJİ SİSTEMLERİ Hibrid enerji sistemleri, birden çok enerji sisteminin elektrik enerjisi üretmek amacı ile bir arada kullanıldığı enerji sistemleri olarak tanımlanabilirler. Hibrid kelimesi literatürde melez anlamında kullanılmaktadır [1]. Hibrid enerji sistemlerinde, uzak veya yakın bir tesisin, kırsal veya kentsel bir evin, bir çiftliğin ve hatta bir topluluğun dahi elektrik enerjis...
Mimarlıkta bütünleştirici esnek yapı modelinin araştırılması - Sayfa 62
ayarlayabilen, pasif sistemlere ek olarak ısıtma, aydınlatma ve havalandırma için kullanılabilen mekanik ve elektrik-elektronik sistemler olarak tanımlanmaktadır (Mangan [80]). Hvac sistemleri, elektriksel güç sistemleri, aydınlatma sistemleri, asansör sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, giriş kontrol ve güvenlik sistemleri, otomasyon sistemi, haberleşme ve bilgisayar network sistemleri, enerj...
Teknolojik gelişmelerin konut iç mekan tasarımına etkisi ve akıllı evler - Sayfa 161
161 kaynaklarının tükenmesi gerçeği insanı farklı arayışlara itmiştir. Bu nedenle enerjiyi akıllıca kullanma yolları aranmıştır. Akıllı evlerde en pasif ancak çok önemli sistem enerji tesisatı ve yapısal kablolamalardır. Tüm sistemler arasındaki iletişimi enerji sistemi sağlamaktadır ve kesintisiz, güvenli, verimli bir şekilde enerji akışının devam etmesini sağlamaktadır. Konut içi enerji kontr...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enerji
sistemleri
sistemlerinin
yüksek
ılık
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TRİJENERASYON SİSTEMLERİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
Ahmet ILIK Danışman: Doç. Dr. Arzu ŞENCAN ŞAHİN
YÜKSEK LİSANS TEZİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISPARTA 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php