TS EN ISO 9001:2000 kalite ve TS EN ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standartlarının Türk kamu yönetiminde uygulanması -BOTAŞ örneği analizi-

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÖNETİM BİLİMLERİ BİLİM DALI
TS EN ISO 9001:2000 KALİTE ve TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARININ TÜRK
KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANMASI -BOTAŞ ÖRNEĞİ ANALİZİ-
(DOKTORA TEZİ)
Ahmet Şahin ÖZCAN
Danışman Doç. Dr. Bekir PARLAK
BURSA 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÖNETİM BİLİMLERİ BİLİM DALI
TS EN ISO 9001:2000 KALİTE ve TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARININ TÜRK
KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANMASI -BOTAŞ ÖRNEĞİ ANALİZİ-
(DOKTORA TEZİ)
Ahmet Şahin ÖZCAN
Danışman Doç. Dr. Bekir PARLAK
BURSA 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php