TTK’da toplam faktör verimliliğindeki değişimin analizi


TTK (1992) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 90 s. TTK (1993) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (1994) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 8 7 s. TTK (1995) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 88 s. TTK (1996) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (1997) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (1998) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 82 s. TTK (1999) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 80 s. TTK (2000) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 81 s. TTK (2001) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 84 s. TTK (2002) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 86 s. TTK (2003) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (2004) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 87 s. TTK (2005) Faaliyet Raporu, Zonguldak, s. 86. TTK (1999) İş ve İstatistik Yıllıkları, Zonguldak, 80 s.
6373. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

TTK Üzülmez müessesesi kömür damarlarının metan gazı içeriklerinin belirlenmesi - Sayfa 85
KAYNAKLAR (devam ediyor) Gürdal, G., Yalçın, N.M. (1992) Kömürde Gaz Birikimini Kontrol Eden Parametreler Genel Bakış, TMMOB, Maden Mühendisleri Odası Yayını, 8.Kömür Kongresi Kitabı, Zonguldak, s.307-318. Köksoy, M. (1985) Yakıtlar Jeolojisi, H.Ü. Yayınları, Ankara, s.137-154. Kural, O. (1988) Kömür Kimyası ve Teknolojisi, s.7-80. Ökten, G., Didari, V. (1991) Taşkömürünün İçerdiği Gaz Miktarın...

73. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
raporu
faaliyet
istatistik
yıllıkları


73. SAYFA ICERIGI

TTK (1992) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 90 s. TTK (1993) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (1994) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 8 7 s. TTK (1995) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 88 s. TTK (1996) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (1997) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (1998) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 82 s. TTK (1999) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 80 s. TTK (2000) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 81 s. TTK (2001) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 84 s. TTK (2002) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 86 s. TTK (2003) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 85 s. TTK (2004) Faaliyet Raporu, Zonguldak, 87 s. TTK (2005) Faaliyet Raporu, Zonguldak, s. 86. TTK (1999) İş ve İstatistik Yıllıkları, Zonguldak, 80 s.
63

İlgili Kaynaklarsingle.php