emisyon envanterlerinin oluşturulması, tüm kaynaklardan oluşan emisyonların hesaplanması için gereklidir. Bu yüzden hava kirliliği emisyon envanterleri, çevresel karar alma süreçlerinin zaruri bileşenleridir. Genellikle kısa ya da uzun emisyon trendlerinin karakterizasyonu, denetleyici ve düzenleyici politikaların gerçekleştirilmesi esnasında gerekli bütçenin oluşturulmasında ve hava kalitesi modelleri kullanılarak ortam kirletici konsantrasyonlarının tahmini için kullanılırlar. Emisyon envanterlerindeki hatalar emisyonlardaki eğilimlerin belirlenmesinde, kaynak kirletici dağılımlarında ve hava kalitesi iyileştirme çalışmalarında hatalı sonuçlara varılmasına neden olabilirler (Frey ve ark. 1999). Bu nedenle yüksek doğrulukta emisyon envanterlerinin oluşturulması önem arz etmektedir.
Envanter hazırlama yoluyla emisyon tahmini, yeterli ve güvenilir verinin toplanmasının mümkün olduğu durumlarda sık başvurulan oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bir bölgedeki mevcut kaynaklardan atmosfere salınan kirleticilerin kütlesel miktarlarının, belirli bir zaman aralığı için, kapsamlı ve sistematik bir şekilde listelenmesi emisyon envanteri olarak adlandırılır. Hesaplama teknikleri kullanılarak hazırlanan emisyon envanterleri, ucuz olmasının yanında kolay ve kullanışlı olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.
Karayolu ulaşımından kaynaklanan emisyonların doğru bir şekilde hesaplanabilmesi, trafikte seyreden taşıtların birçok özellik (araç tipi, kullanılan yakıt, motor tipi, motor hacmi, vb.) açısından değişkenlik göstermesi nedeni ile oldukça zordur. Ulaşım kaynaklı emisyonların hesaba dayalı olarak belirlenebilmesi için taşıt aktivite bilgileri (taşıt sayısı, taşıt özellikleri, kat edilen yol, kat edilen birim yol uzunluğu başına kullanılan yakıt miktarı vb.) ve daha önce elde edilmiş olan emisyon faktörlerinin bilinmesi gerekmektedir. Emisyon faktörleri, deneysel çalışmalar ile türetilen ve birim aktivite başına ortalama emisyon hızlarını (kullanılan yakıt miktarı başına salınan kirletici bileşen, kat edilen birim yol uzunluğu başına salınan kirletici bileşen vb.) veren değerlerdir. Emisyon faktörlerinin deneysel olarak türetilmesinde, trafikteki tüm araç filosunu temsil edebilecek bir araç örneğinin seçilmesi çok önemlidir. Bununla birlikte, emisyon ölçüm deneylerinin gerçek sürüş koşullarını temsil edebilecek şekilde gerçekleştirilmesinde çeşitli zorluklar yaşanabilir. Motorlu taşıtlar için emisyon
1124. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Boğaziçi köprüsünün taşıt kaynaklı kirleticilerinin modellenmesi - Sayfa 125
109 6. SONUÇ VE ÖNERİLER Gelişen şehirleşmenin sonucu büyük şehirlerde hava kirliliğinin en önemli kaynağı motorlu taşıtlar olmuştur. Yapılan araştırmalar hava kirliliğinin %50‘ye yakınının motorlu taşıtlardan kaynaklandığını göstermektedir. Ayrıca motorlu taşıtlardan kaynaklanan sağlığa zararlı kirleticilerin payı %12 olarak bilinmektedir. Son yıllarda otomotiv sanayisinin gelişmesi, nüfus artış...
Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 46
edilerek envanterde kullanılacak veriye dönüştürülür. Daha sonra da emisyon tahmini yapılır. Emisyonların tahmininde kullanılan yöntemler şunlardır: anket çalışmaları, emisyonların sürekli takibi, emisyon kaynağında yapılan testler, kütle balansı, yakıt analizi, emisyon faktörleri, emisyon belirleme modelleri ve mühendislik karar vermesidir. Anket çalışmaları en güvenilir sonuçları verir fakat haz...
Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 47
durumunda, toplam emisyon giderim verimi de denklem 2.1’e dahil edilerek, emisyon hesabında denklem 2.2’deki formül kullanılır (Boubel et al. 1994, Passant 1995, Elbir 1997). E = A × EF (2.1) E = A × EF × (1 – ER / 100) (2.2) E: emisyon miktarı, A: aktivite istatistiği, EF: emisyon faktörü, ER: toplam emisyon giderim verimi (%) Emisyon envanterinin doğruluğu açısından aktivite is...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
yakıt
kaynak
emisyonların
hava
kirletici


24. SAYFA ICERIGI

emisyon envanterlerinin oluşturulması, tüm kaynaklardan oluşan emisyonların hesaplanması için gereklidir. Bu yüzden hava kirliliği emisyon envanterleri, çevresel karar alma süreçlerinin zaruri bileşenleridir. Genellikle kısa ya da uzun emisyon trendlerinin karakterizasyonu, denetleyici ve düzenleyici politikaların gerçekleştirilmesi esnasında gerekli bütçenin oluşturulmasında ve hava kalitesi modelleri kullanılarak ortam kirletici konsantrasyonlarının tahmini için kullanılırlar. Emisyon envanterlerindeki hatalar emisyonlardaki eğilimlerin belirlenmesinde, kaynak kirletici dağılımlarında ve hava kalitesi iyileştirme çalışmalarında hatalı sonuçlara varılmasına neden olabilirler (Frey ve ark. 1999). Bu nedenle yüksek doğrulukta emisyon envanterlerinin oluşturulması önem arz etmektedir.
Envanter hazırlama yoluyla emisyon tahmini, yeterli ve güvenilir verinin toplanmasının mümkün olduğu durumlarda sık başvurulan oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bir bölgedeki mevcut kaynaklardan atmosfere salınan kirleticilerin kütlesel miktarlarının, belirli bir zaman aralığı için, kapsamlı ve sistematik bir şekilde listelenmesi emisyon envanteri olarak adlandırılır. Hesaplama teknikleri kullanılarak hazırlanan emisyon envanterleri, ucuz olmasının yanında kolay ve kullanışlı olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.
Karayolu ulaşımından kaynaklanan emisyonların doğru bir şekilde hesaplanabilmesi, trafikte seyreden taşıtların birçok özellik (araç tipi, kullanılan yakıt, motor tipi, motor hacmi, vb.) açısından değişkenlik göstermesi nedeni ile oldukça zordur. Ulaşım kaynaklı emisyonların hesaba dayalı olarak belirlenebilmesi için taşıt aktivite bilgileri (taşıt sayısı, taşıt özellikleri, kat edilen yol, kat edilen birim yol uzunluğu başına kullanılan yakıt miktarı vb.) ve daha önce elde edilmiş olan emisyon faktörlerinin bilinmesi gerekmektedir. Emisyon faktörleri, deneysel çalışmalar ile türetilen ve birim aktivite başına ortalama emisyon hızlarını (kullanılan yakıt miktarı başına salınan kirletici bileşen, kat edilen birim yol uzunluğu başına salınan kirletici bileşen vb.) veren değerlerdir. Emisyon faktörlerinin deneysel olarak türetilmesinde, trafikteki tüm araç filosunu temsil edebilecek bir araç örneğinin seçilmesi çok önemlidir. Bununla birlikte, emisyon ölçüm deneylerinin gerçek sürüş koşullarını temsil edebilecek şekilde gerçekleştirilmesinde çeşitli zorluklar yaşanabilir. Motorlu taşıtlar için emisyon
11

İlgili Kaynaklarsingle.php