Turizm yapılarının tasarımında özürlü etmeninin irdelenmesi
/J1f~~
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TURİZM YAPILARININ TASARIMINDA ÖZÜRLÜ
ETMENİNİN İRDELENMESİ

Mimar Ümit Kadri YÖRÜK
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasanın Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet TUNBİŞ (YTÜ)

f llof-ı PiL

-~~ _1)r.

.~S. M&7f i>;uC(_”11ı P
~fllf/!/frt’

~~t Tu”‘~

/1″1/ ~r
liufih llJK’l>it-
~~

İSTANBUL, 20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Siyasi parti ideolojilerinin parti genel merkez binalarına yansıması - Sayfa 200
EKLER EK A.1 : Sonuçlara ilişkin genel tablo EK B.1 : Vatandaşlara Yapılan Anket (Tez formatında düzenlenmiş) EK B.2 : Parti Çalışanlarına Yapılan Anket (Tez formatında düzenlenmiş) EK C.1 : Mimar Ahmet Vefik Alp ile Görüşme EK C.2 : Mimar Can Gökoğuz ile Görüşme EK C.3 : Mimar Doğan Tekeli ile Görüşme EK C.4 : Mimar Kadri Atabaş ile Görüşme EK D.1 : Görüşme Yapılan Mimarların Özgeçmişleri 185 ...
Mimari proje üretim süreci belge ve içerik yönetiminde enformasyon teknolojileri kullanımı - Sayfa 23
kullanılabileceği söylenebilir. Bu tez, on bin kişi başına bir mimar düşen ülkemizde (Mirza & Nacey, 2008), resmi ya da özel, 1-10 kişi çalışana sahip küçük ölçekli mimari bürolar arasında, ET aracılığıyla yaratılacak ve yukarıdaki ilkeler çerçevesinde örgütlenmiş yeni bir sanal, karşılıklı etkileşimli (interactive) bürokrasinin, ya da bir sanal tasarım ortamının (virtual design environment) mümkü...
Mimari tasarım stüdyosunun biçimlenmesinde yöntemsel ve mekansal etkilerin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Stüdyosu örneği - Sayfa 78
61 Çizelge 3. 13. Strathclyde Üniversitesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı (http-9) STRATHCLYDE UNIVERSITESI MiMARLIK BOLUMU LiSANS PROGRAMI MiMARI ÇALIŞMALAR l.YIL 1 il.YIL 1 1 •Mimari Stüdyo •Mimarlık Teorisi ve Tarihi •Mimari Stüdyo •Mimarlık Teorisi •Bina Teknolojisi ve ve Tarihi Çevre •Bina Teknolojisi ve •Medya ve Kominikasyon Çevre • Mimaıiığ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mimar
mimari
tezi
mimarlık
yüksek
teknik


1. SAYFA ICERIGI

/J1f~~
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TURİZM YAPILARININ TASARIMINDA ÖZÜRLÜ
ETMENİNİN İRDELENMESİ

Mimar Ümit Kadri YÖRÜK
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasanın Programında
Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet TUNBİŞ (YTÜ)

f llof-ı PiL

-~~ _1)r.

.~S. M&7f i>;uC(_”11ı P
~fllf/!/frt’

~~t Tu”‘~

/1″1/ ~r
liufih llJK’l>it-
~~

İSTANBUL, 2003

İlgili Kaynaklar
single.php