Turizmde destinasyon markalaşması ve


I
ÖZET TURİZMDE DESTİNASYON MARKALAŞMASI
VE ANTALYA ÖRNEĞİ Bilge DOĞANLI
Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktora Tezi, Temmuz 2006
Danışmanlar: Prof.Dr: İbrahim GÜNGÖR, Yrd.Doç.Dr: İrfan ATEŞOĞLU Bu tezin amacı, Türkiye turizminin markalaşma sürecinde ulaştığı noktayı
belirleyebilmektir. Bu amaçla, Türk turizminin kalbinin attığı Antalya destinasyonu, uygulama bölgesi olarak seçilmiş ve 520 turist üzerinde yapılan anket çalışması yoluyla Antalya bölgesinin marka gücü ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ele alınma gerekçesi, turizmin ülke ekonomisi açısından oluşturduğu katma değerin, markalaşma çalışmaları sonucunda katlanarak artacak olmasıdır.
Bu amaçla, ilk olarak, turizm kavramı açıklanmış, turizm verileri hem dünya, hem de Türkiye değerleri belirtilerek açıklanmıştır. Ardından marka kavramı ve markalaşmanın gereklilikleri belirtilmiş ve turizmde markalaşmak için yapılması gerekenler, belirtilen yöntemler göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. Son bölümde, Türk turizminin markalaşma çalışmalarında geldiği nokta, Antalya örneği üzerinde uygulama çalışması yapılarak incelenmiştir.
Sonuç olarak, Antalyayı ziyaret edenlerin, %98.5i, Antalyanın marka olduğu fikrine katılmamakta, %93.7si Antalyanın alt yapı ve %67.5i de, üst yapı problemi olduğu fikrine katılmakta, %81.9u, herhangi bir fiyat eşitliği halinde, Paris vb. destinasyonları tercih edeceklerden oluşmaktadır.
Anket çalışmasının sonuçlarına göre, Antalya destinasyonunun marka değerinin oldukça düşük olduğu gerçeğine ulaşılmıştır. Bundan dolayı, turizmde markalaşma çalışmalarının, markanın görünen yüzünden çok (ki onlarında belirlenmesi zaten gerekmektedir), görünmeyen değerlerine yatırım yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü; turizmde güçlü bir marka olunması sonucunda, elde edilebilecek gelirler maksimumlaştırılarak, ülke ekonomisine büyük bir artı kazandırılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dünya Turizmi, Türkiye Turizmi, Destinasyon, Markalaşma, Turizmde Markalaşma.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 206
SONUÇ 191 Bugün turizm sektöründeki yoğun rekabet ortamında, rakip destinasyonların sunduğu hizmetler karşısında hedef pazarda ayakta kalabilmek ancak güçlü pazarlama faaliyetleri ile mümkündür. Destinasyon pazarlaması dendiğinde belki de ilk akla gelen kavram ise “marka olmak” dır. Destinasyon markası oluşturmak, bir kurum ya da ürün markası oluşturmaktan çok daha zor ve karmaşık bir iştir....
- Sayfa 206
SONUÇ 191 Bugün turizm sektöründeki yoğun rekabet ortamında, rakip destinasyonların sunduğu hizmetler karşısında hedef pazarda ayakta kalabilmek ancak güçlü pazarlama faaliyetleri ile mümkündür. Destinasyon pazarlaması dendiğinde belki de ilk akla gelen kavram ise “marka olmak” dır. Destinasyon markası oluşturmak, bir kurum ya da ürün markası oluşturmaktan çok daha zor ve karmaşık bir iştir....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

turizmi
üzerinde
türk
turizm
markalaşma
marka


1. SAYFA ICERIGI

I
ÖZET TURİZMDE DESTİNASYON MARKALAŞMASI
VE ANTALYA ÖRNEĞİ Bilge DOĞANLI
Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktora Tezi, Temmuz 2006
Danışmanlar: Prof.Dr: İbrahim GÜNGÖR, Yrd.Doç.Dr: İrfan ATEŞOĞLU Bu tezin amacı, Türkiye turizminin markalaşma sürecinde ulaştığı noktayı
belirleyebilmektir. Bu amaçla, Türk turizminin kalbinin attığı Antalya destinasyonu, uygulama bölgesi olarak seçilmiş ve 520 turist üzerinde yapılan anket çalışması yoluyla Antalya bölgesinin marka gücü ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ele alınma gerekçesi, turizmin ülke ekonomisi açısından oluşturduğu katma değerin, markalaşma çalışmaları sonucunda katlanarak artacak olmasıdır.
Bu amaçla, ilk olarak, turizm kavramı açıklanmış, turizm verileri hem dünya, hem de Türkiye değerleri belirtilerek açıklanmıştır. Ardından marka kavramı ve markalaşmanın gereklilikleri belirtilmiş ve turizmde markalaşmak için yapılması gerekenler, belirtilen yöntemler göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. Son bölümde, Türk turizminin markalaşma çalışmalarında geldiği nokta, Antalya örneği üzerinde uygulama çalışması yapılarak incelenmiştir.
Sonuç olarak, Antalyayı ziyaret edenlerin, %98.5i, Antalyanın marka olduğu fikrine katılmamakta, %93.7si Antalyanın alt yapı ve %67.5i de, üst yapı problemi olduğu fikrine katılmakta, %81.9u, herhangi bir fiyat eşitliği halinde, Paris vb. destinasyonları tercih edeceklerden oluşmaktadır.
Anket çalışmasının sonuçlarına göre, Antalya destinasyonunun marka değerinin oldukça düşük olduğu gerçeğine ulaşılmıştır. Bundan dolayı, turizmde markalaşma çalışmalarının, markanın görünen yüzünden çok (ki onlarında belirlenmesi zaten gerekmektedir), görünmeyen değerlerine yatırım yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü; turizmde güçlü bir marka olunması sonucunda, elde edilebilecek gelirler maksimumlaştırılarak, ülke ekonomisine büyük bir artı kazandırılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dünya Turizmi, Türkiye Turizmi, Destinasyon, Markalaşma, Turizmde Markalaşma.

İlgili Kaynaklarsingle.php