T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN YABANCI MODA PAZARLARINDA REKABET
AVANTAJI YARATACAK UNSURLARININ BELİRLENMESİ: RUSYA PAZARINDA BİR
PİLOT ARAŞTIRMA
ELSHAN ALİYEV 03713033
TEZ DANIŞMANI Doç.Dr. F. MÜGE ARSLAN
İSTANBUL 2010
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişte karşılaştıkları engellerin ihracat performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik dış ticaret sermaye şirketleri üzerine bir araştırma - Sayfa 178
165 Gustavsson, Sara - Erica Lundgren, Internationalization Of Challenge Of Selecting Foreign Market Entry Modes, (Lulea University Of Technology, Departman Of Business Administiration And Social Science, Master Thesis), Lulea, 2006 Kahveci, Eyüp, İhracat Performansı İle İşletme Stratejileri İlişkisi, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi), Ankara 20...
Yaz tatilinden beklenen faydalara göre turist pazarının bölümlendirilmesi: Antalya'da yapılan bir araştırma - Sayfa 220
203 Uçar, Ergin; Yaşam Tarzına Göre Pazar Bölümlendirme ve Bireysel Emeklilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama; Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006. Uğurlu, Kaplan; Konaklama İşletmelerinde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Belirleme Stratejileri: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimle...
Global İnternet Protokolü Televizyonu (IPTV) pazarı, IPTV'nin Türkiye pazarına eüfuz Etmesi ve pazarda büyüme potansiyeli - Sayfa 1
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI GLOBAL İNTERNET PROTOKOLÜ TELEVİZYONU (IPTV) PAZARI, IPTV’NİN TÜRKİYE PAZARINA NÜFUZ ETMESİ VE PAZARDA BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Özgür Daldan Tez Danışmanı Prof. Dr. Zeki Aksan İstanbul – 2009 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
işletme
yüksek
lisans
tezi
sosyal


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN YABANCI MODA PAZARLARINDA REKABET
AVANTAJI YARATACAK UNSURLARININ BELİRLENMESİ: RUSYA PAZARINDA BİR
PİLOT ARAŞTIRMA
ELSHAN ALİYEV 03713033
TEZ DANIŞMANI Doç.Dr. F. MÜGE ARSLAN
İSTANBUL 2010
i

İlgili Kaynaklarsingle.php