T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI
TÜRK ROMANINDA AZINLIKLAR (1872-1950)
DOKTORA TEZİ
Sacit AYHAN BURSA 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cemil Kavukçu'nun öykülerinde insan - Sayfa 117
112 —— “Fethi Naci ile Dünden Bugüne”. Söyleşiyi yapan, Semih Gümüş, Adam Öykü 17 Temmuz-Ağustos, 1998, 12-20 ______“Cemil Kavukçu ile Söyleşi”. Söyleşiyi yapan, Aziz Çağlar, Hürriyet Gösteri, S.187, Haziran 1996, 34-36 2.3. TEZLER DEMİR, Hivren, Cemil Kavukçu Öykücülüğünde Kent, Taşra Ve Modernlik, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ...
Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 5
2. Peker, Selçuk; Bekdik (Ereğli / Konya) Köyleri Halk Edebiyatı Ürünleri Üzerinde Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Altunel, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Konya 1995..................................... 94 3. Büyükokutan, Aslı; Muğla Yöresi Alevi Türkmenlerinin Halk Edebiyatı ve Folk...
Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 141
6. Osan, Mustafa; Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halkbilimi Bilim Dalı, Denizli 2006 7. Özdoğan, Rahime, Amasya’da Adak Yerleri ile İlgili Halk Anlatıları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sams...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
üniversitesi
sosyal
bilimler
türk
dili


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI
TÜRK ROMANINDA AZINLIKLAR (1872-1950)
DOKTORA TEZİ
Sacit AYHAN BURSA 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php