T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI
TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI KRİTERLERİNE UYUMU VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRK TARIMINDA YAŞANABİLECEK SORUNLAR
Danışman Yrd. Doç. Dr. Murat Çetinkaya
Doktora Tezi Bülent DARICI
Konya, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Avrupa Birliği ortak tarım politikası açısından Türk tarım sektörünün durumu - Sayfa 17
3 Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Ortak Tarım Politikası dışında birçok politika konusu mevcuttur. Çalışmada Türk tarım sektörü incelenmiş ve tarım sektörünün Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’na uyumu araştırılmıştır. Bu açıdan bakıldığında, çalışma muhteva bakımından tarım sektörü ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada kullanılan istatistikler genelde 1990-2004 dönemini kapsamakta olup, Tü...
Avrupa Birliği ve Türkiye tarım sektörlerinin uyumu - Sayfa 13
Avrupa Birliği üye ülkelerin, tarım politikalarını, siyasi ve ekonomik anlamda bütünleştirirken, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ise belirlenen ortak fiyatların korunması amacıyla oluşturulmuş çeşitli kurallar çerçevesinde işleyen geniş kapsamlı bir mekanizmadır. Halen Birliğin bütçesinin yarısı; tarım sektörüne aktarılmaktadır. Ortak Tarım Politikası, kuruluşundan bu yana sürekli reformlara...
Avrupa Birliği tarım politikaları ve uyum sürecinde Türk tarım politikalarının Avrupa Birliği'ne entegrasyonu - Sayfa 7
1.4. Ortak Tarım Politikaları’nda Reform Süreci 1.4.1. Reforma Yol Açan Gelişmeler 1.4.2. Ortak Tarım Politikaları Reformunun Avrupa Birliği Tarımına 1.4.3. Genişlemenin Ortak Tarım Politikaları Üzerindeki Etkileri 40 40 46 50 2. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNDE TÜRK TARIM POLİTİKALARI 2.1. Türk Tarımına Genel Bakış 2.2. Türk Tarımının Temel Sorunları 2.3. Tarımsal İstihdam 2.4....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

birliği
politikası
ortak
avrupa
tarım
türk


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI
TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI KRİTERLERİNE UYUMU VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRK TARIMINDA YAŞANABİLECEK SORUNLAR
Danışman Yrd. Doç. Dr. Murat Çetinkaya
Doktora Tezi Bülent DARICI
Konya, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php