Türkçenin kavramsal izlencesi


Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans
Programı Yüksek Lisans Tezi
TÜRKÇENİN KAVRAMSAL İZLENCESİ Mine TOSYALI
03717007
Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN
İstanbul, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deyim ve atasözlerinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı üzerine bir araştırma - Sayfa 258
243 KAYNAKÇA TEZLER BALCI, S. (1994) Türkçenin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BARIN, E. (1992) Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Bir Metot Denemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BENHÜR, M.H. (2002) Türkçenin Yabancılara Öğretimi...
Türkçenin yabancılara öğretiminde ulaçların düzeylere göre incelenmesi - Sayfa 128
Korkmaz, Zeynep Türkiye Türkçesi Grameri TDK yayınları:827 2003 Anadolu’nun 60 yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi-Tarihçe Ankara Üniversitesi yay: 226 Ankara Üniversitesi Basımevi 2006 Tezler Benhür, M. Hadi “Türkiye Türkçesinde Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Eklerinin Fonksiyonları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Türkçenin Eğitimi ABD. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez...
Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için sözlükçe çalışması - Sayfa 1
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi BAŞLANGIÇ DÜZEYİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SÖZLÜKÇE ÇALIŞMASI Emrah ÖZCAN 03717008 Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN İstanbul, 2006 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
yabancı
türkçe
öğretimi
lisans
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

Yıldız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans
Programı Yüksek Lisans Tezi
TÜRKÇENİN KAVRAMSAL İZLENCESİ Mine TOSYALI
03717007
Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN
İstanbul, 2006

İlgili Kaynaklar
single.php