T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
TÜRKİYE, ALMANYA, KANADA ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail Güzel
Zonguldak 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu liselerinde kullanılan yeni İngilizce öğretim programı ve ders kitapları hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Zonguldak ili örneği - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ANADOLU LİSELERİNDE KULLANILAN YENİ İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ Sevda Aslantürk Zonguldak 2011 ...
Yapılandırmacı eğitim programının uygulanmasında okul yöneticilerinin öğretmenleri yönlendirme düzeyleri (Zonguldak ili örneği) - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi YAPILANDIRMACI EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ YÖNLENDİRME DÜZEYLERİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ) Muhammet Çetin Zonguldak, 2011 i ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
tezi
lisans
yüksek
anabilim
öğretim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
TÜRKİYE, ALMANYA, KANADA ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail Güzel
Zonguldak 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php