GİRİŞ
Bu tez risk ve risk toplumu kavramlarını analiz ederek, risk toplumunda yaşanacak olan tehdit ve tehlikelerin kaynaklarından olan afetlerin türleri ve nedenlerini, doğurduğu etkileri, ardından ise afetlerde uygulanan yönetim modellerini incelemeyi ve Türkiye içinde uygulanabilir bir afet yönetim modeli sunmayı amaçlamaktadır. Afetler ister doğal afetler olsun, isterse teknolojik afetler olsun meydana getirdikleri etkileri nedeni ile modern toplum hayatını ve bireysel dünyaları kaçınılamayacak şekilde olumsuz etkileyen bir niteliğe sahiptir. İnsanlığın daha önceki gelişme evrelerinde bu denli derin etkileri yaşanmayan afetlere karşı günümüz modern toplumunu hazır edecek, dahası afetlerle karşılaşıldığında farklı bir yönetim modeli ile afetle mücadele edebilecek sistemi kurmak, uygulanabilir halde canlı ve dinamik olarak tutabilmek şüphesiz ki çok önemlidir. Gelişmiş pek çok ülkenin afet ile mücadele sistemi incelendiğinde bu amaç ve gayret rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.
Türkiye afetler (özellikle doğal afet türlerinden olan depremler) ile karşı karşıya kalmada dünyadaki sayıca az ülkelerden birisidir. Afetlere hazırlık sürecinden başlayarak, zarar azaltma, afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları konusunda ülkemizde ciddi bir afet yönetimi yasal düzenlemesi, planlaması ve uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda Türkiye deki mevcut olan afet yönetim sistemi mevzuat ve kamusal örgütlenme açısından ayrı bir bölüm halinde incelenmiştir. Bu incelemede kurgusal olarak düşünülmüş olan afet yönetimi yapılanması ortaya konulmuş ve böylece mevcut tabloya net olarak ayna tutulmaya çalışılmıştır. Dünyadaki değişik ülkelerden incelenmiş olan afet yönetim modelleri ile de ülkemizdeki afet yönetim modelinin karşılaştırılmasına imkan sağlanmıştır.
Ülkemizdeki kurgulanmış olan afet yönetim sisteminin uygulamada nasıl sonuç verdiğini sadece yazılı ve görsel basına yansımış görüntüler ile ortaya koymak bilimsel bir çalışmanın konsepti ile uyuşmayacağı için uygulamaya yönelik ampirik bir araştırmaya çalışmamızda yer verilmiştir. Dördüncü bölümde bu araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken görebileceğimiz gibi, ülkemizdeki afet yönetim modeli
11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

afetle
afetler
toplum
karşı
yönetimi
yönetim


1. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ
Bu tez risk ve risk toplumu kavramlarını analiz ederek, risk toplumunda yaşanacak olan tehdit ve tehlikelerin kaynaklarından olan afetlerin türleri ve nedenlerini, doğurduğu etkileri, ardından ise afetlerde uygulanan yönetim modellerini incelemeyi ve Türkiye içinde uygulanabilir bir afet yönetim modeli sunmayı amaçlamaktadır. Afetler ister doğal afetler olsun, isterse teknolojik afetler olsun meydana getirdikleri etkileri nedeni ile modern toplum hayatını ve bireysel dünyaları kaçınılamayacak şekilde olumsuz etkileyen bir niteliğe sahiptir. İnsanlığın daha önceki gelişme evrelerinde bu denli derin etkileri yaşanmayan afetlere karşı günümüz modern toplumunu hazır edecek, dahası afetlerle karşılaşıldığında farklı bir yönetim modeli ile afetle mücadele edebilecek sistemi kurmak, uygulanabilir halde canlı ve dinamik olarak tutabilmek şüphesiz ki çok önemlidir. Gelişmiş pek çok ülkenin afet ile mücadele sistemi incelendiğinde bu amaç ve gayret rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.
Türkiye afetler (özellikle doğal afet türlerinden olan depremler) ile karşı karşıya kalmada dünyadaki sayıca az ülkelerden birisidir. Afetlere hazırlık sürecinden başlayarak, zarar azaltma, afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları konusunda ülkemizde ciddi bir afet yönetimi yasal düzenlemesi, planlaması ve uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda Türkiye deki mevcut olan afet yönetim sistemi mevzuat ve kamusal örgütlenme açısından ayrı bir bölüm halinde incelenmiştir. Bu incelemede kurgusal olarak düşünülmüş olan afet yönetimi yapılanması ortaya konulmuş ve böylece mevcut tabloya net olarak ayna tutulmaya çalışılmıştır. Dünyadaki değişik ülkelerden incelenmiş olan afet yönetim modelleri ile de ülkemizdeki afet yönetim modelinin karşılaştırılmasına imkan sağlanmıştır.
Ülkemizdeki kurgulanmış olan afet yönetim sisteminin uygulamada nasıl sonuç verdiğini sadece yazılı ve görsel basına yansımış görüntüler ile ortaya koymak bilimsel bir çalışmanın konsepti ile uyuşmayacağı için uygulamaya yönelik ampirik bir araştırmaya çalışmamızda yer verilmiştir. Dördüncü bölümde bu araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken görebileceğimiz gibi, ülkemizdeki afet yönetim modeli
1

İlgili Kaynaklarsingle.php