etkili olduğunu belirtmişlerdir (19, 142). Bizim araştırmamızda gram pozitif ve gram negatif bakterilerin, test edilen Thymus uçucu yağlarına karşı duyarlılıklarında büyük bir farklılık saptanmamıştır.
Çalışmada kullandığımız Thymus türleri uçucu yağlarının GC ve GC/MS sonuçlarına göre belirlenen ana bileşenlerinin fenolik monoterpenler, monoterpen hidrokarbonlar, oksijenik monoterpenler, aromatik hidrokarbonlar ve seskiterpenler olduğu belirlenmiştir.
Cosentino ve arkadaşları aromatik hidrokarbondan p-simen, monoterpen hidrokarbonlardan pinen ve -terpinen, oksijenik monoterpenlerden -terpinoel ve linalool ve fenolik monoterpen olan timol ve karvakrol ile yaptıkları araştırmada karvakrol ve timolün, denenen bileşikler içerisinde en kuvvetli antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu belirlemişlerdir [60]. Genellikle yüksek oranda timol ve karvakrol gibi fenolik bileşikler içeren uçucu yağların güçlü antimikrobiyal özellik gösterdiği çeşitli araştırmalarda rapor edilmiştir [11, 60]. Timol ve karvakrol birbirinin izomeridir ve aralarındaki fark hidroksil grubunun pozisyonudur [61, 70, 138] Lambert ve arkadaşları yaptıkları araştırmada timol ve karvakrolun hücre membran permabilitesini arttırdıklarını tespit etmişlerdir [138]. Karvakrolun antimikrobiyal aktivitesinin mekanizması üzerine bir araştırma sonucuna göre de karvakrole maruz bırakılan hücresel membranlar potasyum iyonlarına ve protonlarına karşı geçirgen hale gelmektedir. Bundan dolayı hücresel iç ortamın pHsı düşmekte ve membran potansiyeli dağılmaktadır. Sonuç olarak ATP sentezlenememekte ve hücre ölümü meydana gelmektedir [69, 143]. Benzer yapıda olan karvakrol ve timolün, hidroksil grubu taşıdıklarından ve yapılarında delokalize elektronlar bulunduğundan dolayı güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu yapılan bir araştırmada rapor edilmiştir [69].
Timolün antimikrobial aktivitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Serratia marcescens ve Candida albicans üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir [8, 11, 60]. Bu sonuçlar,
5869. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. - Sayfa 68
Cosentino vd. (1999), aromatik hidrokarbonlardan p-simen, monoterpen hidrokarbonlardan α-pinen ve γ-terpinen, oksijenik monoterpenlerden α-terpineol ve linalol ile fenolik monoterpenlerden timol ve karvakrol gibi fenolik bileşikler içeren uçucu yağların güçlü antimikrobiyal özellik gösterdiği çeşitli araştırmalarda rapor edilmiştir. Benzer yapıda olan karvakrol ve timol’ün, hidroksil grubu taşıdık...
Antioksidan özellikteki yenilebilir filmlerin sığır kıymasının oksidatif stabilitesine etkileri - Sayfa 28
2.2.1 Kekik uçucu yağı Yüzyıllardır aroma verici olarak kullanılan kekik, üzerinde en fazla araştırma yapılan aromatik bitkidir. Ülkemizde ticareti yapılan ve yaygın olarak kullanılan, hepsi Ballıbabagiller (Labiatea=Laminaceae) familyasına bağlı kekik türlerinin dahil olduğu cinsler Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus’dur. Bu kekik türleri yüksek düzeyde uçucu yağ içermektedir ve...
Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. - Sayfa 26
İki kekik türü ile birlikte altı farklı bitkiden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi üzerine yapılan bir çalışmada denenen bütün bitkilerin esansiyel yağları izole edilerek bakteriler üzerinde denenmiştir. S. aureus, E. coli, C. albicans üzerinde antimikrobiyal aktivite gözlenirken, P. aeruginosa üzerinde etkisiz olduğu saptanmıştır (Lisin vd. 1999). Cosentino vd. (1999), arom...

69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

timol
karvakrol
monoterpenler
monoterpen
fenolik
uçucu


69. SAYFA ICERIGI

etkili olduğunu belirtmişlerdir (19, 142). Bizim araştırmamızda gram pozitif ve gram negatif bakterilerin, test edilen Thymus uçucu yağlarına karşı duyarlılıklarında büyük bir farklılık saptanmamıştır.
Çalışmada kullandığımız Thymus türleri uçucu yağlarının GC ve GC/MS sonuçlarına göre belirlenen ana bileşenlerinin fenolik monoterpenler, monoterpen hidrokarbonlar, oksijenik monoterpenler, aromatik hidrokarbonlar ve seskiterpenler olduğu belirlenmiştir.
Cosentino ve arkadaşları aromatik hidrokarbondan p-simen, monoterpen hidrokarbonlardan pinen ve -terpinen, oksijenik monoterpenlerden -terpinoel ve linalool ve fenolik monoterpen olan timol ve karvakrol ile yaptıkları araştırmada karvakrol ve timolün, denenen bileşikler içerisinde en kuvvetli antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu belirlemişlerdir [60]. Genellikle yüksek oranda timol ve karvakrol gibi fenolik bileşikler içeren uçucu yağların güçlü antimikrobiyal özellik gösterdiği çeşitli araştırmalarda rapor edilmiştir [11, 60]. Timol ve karvakrol birbirinin izomeridir ve aralarındaki fark hidroksil grubunun pozisyonudur [61, 70, 138] Lambert ve arkadaşları yaptıkları araştırmada timol ve karvakrolun hücre membran permabilitesini arttırdıklarını tespit etmişlerdir [138]. Karvakrolun antimikrobiyal aktivitesinin mekanizması üzerine bir araştırma sonucuna göre de karvakrole maruz bırakılan hücresel membranlar potasyum iyonlarına ve protonlarına karşı geçirgen hale gelmektedir. Bundan dolayı hücresel iç ortamın pHsı düşmekte ve membran potansiyeli dağılmaktadır. Sonuç olarak ATP sentezlenememekte ve hücre ölümü meydana gelmektedir [69, 143]. Benzer yapıda olan karvakrol ve timolün, hidroksil grubu taşıdıklarından ve yapılarında delokalize elektronlar bulunduğundan dolayı güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu yapılan bir araştırmada rapor edilmiştir [69].
Timolün antimikrobial aktivitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Serratia marcescens ve Candida albicans üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir [8, 11, 60]. Bu sonuçlar,
58

İlgili Kaynaklar

single.php