i
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNE ETKİLERİ ve GÖLLER YÖRESİNDEKİ KOBİLERDE MUHASEBEDEN SORUMLU
YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
OZAN ÖZDEMİR
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin USUL
ISPARTA, 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 2
Finansal liberalizasyon ve TÜRKIYE ÜZERINE ETKILERI ONUN OLASI ÜZERINE BIR ÇALISMA: POLANYA VAKA Finansal Liberallesme ÖZEL REFERANS ILE Türkiye Üzerindeki Potansiyel Etkileri Tarih: Polonya Örnegi Burcu KARPUZ 104664007 Tez Danismaninin Adi Soyadi (imzasi) Jüri Üyelerinin Adi Soyadi (imzasi) Jüri Üyelerinin Adi Soyadi (imzasi) : ..........................................: ...... ..................
Finansal kiralama (leasing) ve Türkiye uygulaması - Sayfa 12
Çalışmamızda esas olarak çok yakın bir geçmişe sahip olan finansal kiralamanın tanınması ve dünyada nasıl bir gelişme gösterdiğini inceleyerek ülkemize gelişimi işletmeler ile ekonomi üzerine etkisinin araştırılması planlanmıştır. Tezin birinci ve ikinci bölümünde finansal kiralamanın tanımı, doğuşu ve gelişimi ve bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yeri ayrı ayrı ele alınmış ve son olar...
2008 krizinin tekstil sektörüne etkisi ve Denizli ilindeki yansımaları - Sayfa 127
Diğer Kaynaklar Tezler: CAN, İ., (2003), Finansal Kriz Dönemlerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin işletmelerin Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri “IMKB’de İşlem Gören Şirketler Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kırıkkale. COŞKUN, M., (1995), Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Finansal Yönetim Eskişehir’de Faaliyet Gösteren Dokuma, ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

finansal
tezi
türkiye
üniversitesi
sosyal
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

i
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNE ETKİLERİ ve GÖLLER YÖRESİNDEKİ KOBİLERDE MUHASEBEDEN SORUMLU
YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
OZAN ÖZDEMİR
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin USUL
ISPARTA, 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php