İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TÜRKİYE İÇİN ULUSAL MEKNSAL VERİ ALTYAPISI ÖNERİSİ
DOKTORA TEZİ İbrahim NALCI
Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Programı : Geomatik Mühendisliği
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M.Orhan ALTAN MART 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gliserin esterifikasyon reaksiyonu için katalizör sentezi, karakterizasyonu ve performanslarının incelenmesi - Sayfa 2
Emine EKİNCİ tarafından hazırlanan “GLİSERİN ESTERİFİKASYON REAKSİYONU İÇİN KATALİZÖR SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Nuray OKTAR Tez Danışmanı, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı …………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak ka...
Katı oksit yakıt pillerinde elektrot/elektolit arayüzey dinamiğinin incelenmesi - Sayfa 2
Selahattin ÇELİK tarafından hazırlanan “KATI OKSİT YAKIT PİLLERİNDE ELEKTROT/ELEKTOLİT ARAYÜZEY DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU Tez Danışmanı, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı …………………....... Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmişt...
Su alma yapılarında oluşan havalı çevrintinin özellikleri - Sayfa 2
ii Kerem TAŞTAN tarafından hazırlanan “SU ALMA YAPILARINDA OLUŞAN HAVALI ÇEVRİNTİNİN ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktara tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Nevzat YILDIRIM Tez Danışmanı, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı …….……………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Mustafa ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
bilimleri
enstitüsü
danışmanı
mühendisliği
dalı


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TÜRKİYE İÇİN ULUSAL MEKNSAL VERİ ALTYAPISI ÖNERİSİ
DOKTORA TEZİ İbrahim NALCI
Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Programı : Geomatik Mühendisliği
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M.Orhan ALTAN MART 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php