Türkiye ormanlarında bitkisel kütledeki karbon stoku: Farklı hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması

11
küçülmüş, karasal dağ buzulları ve kar örtüsü her iki yarım kürede de azalmıştır) ekstrem hava ve iklim olaylarının sıklık ve yoğunluklarındaki artışlardır (daha sık sıcak gün ve geceler, daha az soğuk gün ve donlar, sıcak hava dalgaları, ani ve şiddetli yağışlar) (Trenberth ve diğ., 2007).
Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre iklim; herhangi bir bölgede en az 30 yıllık hava koşullarının ortalaması olarak tanımlanmaktadır. İklim olaylarının ortalamasındaki sapmalar olarak tanımlanan ve 1988 yılında düzenlenen Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ile küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan iklim değişikliği kavramı; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından, karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik olarak, Türkeş ve diğ., (2000) tarafından, nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak, IPCC tarafından ise; on yıl ya da daha uzun süreler boyunca doğal ya da insan faaliyetleri sonucu iklim özelliklerinin değişmesi olarak tanımlanmıştır (Trenberth ve diğ., 2007).
İklim sisteminde yerkürenin jeolojik tarihinden beri doğal nedenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. İklimdeki bu değişiklikler uzun zaman dilimlerinde dünya coğrafyası ve ekosistemler üzerinde kalıcı değişimler yapmıştır. Yerkürenin tarihi boyunca doğal olarak meydana gelen iklim değişimi, 19. yy ortalarından sonra insan faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olarak doğal değişim sürecine göre çok daha hızlı gelişen iklim değişimi sürecine dönüşmüştür.
Bahse konu olan insan faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaşma ve sanayileşme süreçleridir. İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazı miktarları hızla artmakta ve bu artışla yüzey sıcaklıkları ve yağışlarda değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen küresel ısınmanın iklimler üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçektir. İklim değişiklikleri; sıcaklık artış ve azalışlarını, yağış rejimindeki değişimleri içermektedir. Özellikle de sıcaklık artışları bölgesel iklim değişikliklerine neden olmuştur.30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kahramanmaraş ilinde iklim değişikliği trend analizi - Sayfa 11
GİRİŞ Fatma COSUN 1. GİRİŞ İklim değişimi meydana getirdiği çok yönlü etkileri nedeniyle günümüzde üzerinde yoğun olarak araştırmalar yapılan en önemli problemlerden biridir. Çok genel bir ifade ile iklim değişikliği „Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler‟ biçiminde tanımlanabilir (Okutan vd., 2...
Türkiye'de küresel ısınmaya yol açan Sera gazı emisyonlarındaki artış ile mücadelede iktisadi araçların rolü - Sayfa 25
1.2 KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERA GAZLARININ KÜRESEL ISINMAYA ETKİSİ Küresel ısınma, kısaca atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri yüzeyindeki sıcaklık artışı olarak tanımlanır. Çoğu zaman küresel ısınma ile iklim değişikliği kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır; ancak, iki kavram arasında fark vardır. Küresel ısınma, dünyanın ortalama sıcaklık değerlerindeki iklim değişikliğine y...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

insan
küresel
artış
iklim
sera
sıcak


30. SAYFA ICERIGI

11
küçülmüş, karasal dağ buzulları ve kar örtüsü her iki yarım kürede de azalmıştır) ekstrem hava ve iklim olaylarının sıklık ve yoğunluklarındaki artışlardır (daha sık sıcak gün ve geceler, daha az soğuk gün ve donlar, sıcak hava dalgaları, ani ve şiddetli yağışlar) (Trenberth ve diğ., 2007).
Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre iklim; herhangi bir bölgede en az 30 yıllık hava koşullarının ortalaması olarak tanımlanmaktadır. İklim olaylarının ortalamasındaki sapmalar olarak tanımlanan ve 1988 yılında düzenlenen Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ile küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan iklim değişikliği kavramı; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından, karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik olarak, Türkeş ve diğ., (2000) tarafından, nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak, IPCC tarafından ise; on yıl ya da daha uzun süreler boyunca doğal ya da insan faaliyetleri sonucu iklim özelliklerinin değişmesi olarak tanımlanmıştır (Trenberth ve diğ., 2007).
İklim sisteminde yerkürenin jeolojik tarihinden beri doğal nedenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. İklimdeki bu değişiklikler uzun zaman dilimlerinde dünya coğrafyası ve ekosistemler üzerinde kalıcı değişimler yapmıştır. Yerkürenin tarihi boyunca doğal olarak meydana gelen iklim değişimi, 19. yy ortalarından sonra insan faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olarak doğal değişim sürecine göre çok daha hızlı gelişen iklim değişimi sürecine dönüşmüştür.
Bahse konu olan insan faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaşma ve sanayileşme süreçleridir. İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazı miktarları hızla artmakta ve bu artışla yüzey sıcaklıkları ve yağışlarda değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen küresel ısınmanın iklimler üzerinde etkili olduğu bilinen bir gerçektir. İklim değişiklikleri; sıcaklık artış ve azalışlarını, yağış rejimindeki değişimleri içermektedir. Özellikle de sıcaklık artışları bölgesel iklim değişikliklerine neden olmuştur.

İlgili Kaynaklarsingle.php