T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ARA SÖZ – ARA CÜMLE
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN EBRU ÖZTÜRK AKÇA
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ŞENEL
KARS – 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk dili dergisi üzerine inceleme (1965-1970) - Sayfa 56
48 araştırmaları ile dış memleketlerde bu konu ile uğraşanların araştırmalarını yayımlayacak bir dergi çıkarması”61 karara bağlanır. İlk sayısı Nisan 1933 tarihinde çıkan bu derginin adı "Türk Dili/Türk Dili Tetkik cemiyeti Bülteni"dir. Üçüncü dil kurultayında (26 Eylül 1936) Türk Dili Tetkik Cemiyetinin adı “Türk Dil Kurumu” olarak değiştirilir. Böylece derginin de adı “Türk Dil Kurumu Bülteni”...
Türkiye'de ve Azerbaycan'da alfabe öğretimi - Sayfa 39
32 de çok.'tu. Mesela k, ö, ü gibi sesler alfabelerde farklı işaretlerle gösterilmişti. Yine (ts,tısı) (ya) ( yu) gibi Türk dilinde olmayan seslerin harfleri alfabelere konularak Türk dilini parçalamaya çalıştılar. "Evet, Ruslar 1930 '/ardan başlayarak, Türklerin ya::zsını yasakladı/ar. Dilini parçaladılar, aydın/arım kurşunladılar ve onların eserlerini yok ettiler. Ama bu kadarla da yetinmedile...
8. sınıf T.C. inklap tarihi ve Atatürk ilkeleri dersinde Atatürk ilkeleri ve milli devlet anlayışının öğretimi üzerine bir durum tespiti - Sayfa 45
45 ideolojisinden kurtarıp, ana yurtlarına karsı bir bağlılık duygusu uyandırmaktı (Türkdoğan, 2005: 130–131). Ayrıca Atatürk 1929’da Türk dilinin Türk milleti için önemine değinerek su sözleri söylemiştir: “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır... Türk dili Türk...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

türk
dili
yeni
türkiye
mustafa
türkçesinde


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ARA SÖZ – ARA CÜMLE
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN EBRU ÖZTÜRK AKÇA
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ŞENEL
KARS – 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php