Türkiye ve Kazakistan Hukuku’nda taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve devri


T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANADİLİM DALI
TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN HUKUKUNDA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE DEVRİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
141541
DANIŞMAN
Doç. Dr. Şahin AKINCI
HAZIRLAYAN
MAXATKHA~SERZHANOV
KONYA 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 126
Kural Bilgisayar ⇒ Bilgisayar Isletme ⇒ Isletme Sinavlara Hazirlik ⇒ Sinavlara Hazirlik Hukuk ⇒ Hukuk → Hukuk Hukuk ⇒ Hukuk Hukuk, Süreli Yayinlar ⇒ Hukuk Hukuk → Hukuk ⇒ Hukuk Hukuk → Hukuk ⇒ Hukuk → Hukuk → Hukuk Hukuk → Hukuk ⇒ Hukuk → Hukuk Hukuk, Süreli Yayinlar, Terazi Hukuk Dergisi ⇒ Hukuk Hukuk → Hukuk → Hukuk ⇒ Hukuk Hukuk → Hukuk → Hukuk ⇒ Hukuk → Hukuk Hukuk → Hukuk → Hukuk → Hukuk ⇒ Hu...
Türkiye'de sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin usul hukuku hükümlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi - Sayfa 53
36 ise medeni hukuk, ticaret hukuku, devletler özel hukuku, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, fikri hukuk olarak altıya ayırmak suretiyle incelemiştir72. Yalman, kamu hukukunun alt dallarını anayasa hukuku, idare hukuku, genel kamu hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, uluslararası hukuk, sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukuku olarak sekize ayırırken özel hukukun alt dallarını ise medeni...
Hititlerde aile hukuku - Sayfa 18
edenler ile idare edilenler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Özel hukuk ise fertler arasındaki ilişkiyi eşitlik ilkesinden hareket ederek düzenler. Kamu hukuku şu dalara ayrılır: 1) Anayasa hukuku 2) İdare hukuku 3) Ceza hukuku 4) Devletler Umumi Hukuku 5) Umumi amme hukuku Özel Hukuk ise şu dallara ayrılır: 1) Medeni hukuk (Borçlar hukuku da buraya girer.) 2) Kara ticareti ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hukuk
özel
dalı
hukukunda
konya
sosyal


1. SAYFA ICERIGI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANADİLİM DALI
TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN HUKUKUNDA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE DEVRİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
141541
DANIŞMAN
Doç. Dr. Şahin AKINCI
HAZIRLAYAN
MAXATKHA~SERZHANOV
KONYA 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php