TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDE ALTIN PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA İSTANBUL ALTIN BORSASININ YERİ VE FİNANS SEKTÖRÜNE
KATKILARI
JUMGALBEK ARYMBAEV 02713035
TEZ DANIŞMANI Öğr. Gör. Dr. SADİYE OKTAY
İSTANBUL 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de portföy yatırımlarını belirleyen tercihler - Sayfa 136
ÖZAKDAĞ, Serap. ‘‘Yabancı Sermaye, Türkiye ’ de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yabancı Sermayeli Bankalar’’. (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi). İstanbul. 2009. ÖZGÜÇ, Seha. ‘‘Farklı Risk Tercihlerine Göre Gayrimenkulün Türk Yatırım Portföylerindeki Yeri’’. (İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi...
Türkiye'de portföy yatırımlarını belirleyen tercihler - Sayfa 135
DARICI, Aytaç. ‘‘Döviz Kurlarına Bağlı Olarak Bireylerin Yatırımlarındaki Eğilimin İstatistiksel Olarak İncelenmesi’’. (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi). İstanbul. 2010. DOĞAN, Canan. ‘‘Türk Vergi Sisteminde Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Örneği’’. (Pamukkale Üniversitesi Sosyal ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işletme
yüksek
lisans
istanbul
tezi
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDE ALTIN PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA İSTANBUL ALTIN BORSASININ YERİ VE FİNANS SEKTÖRÜNE
KATKILARI
JUMGALBEK ARYMBAEV 02713035
TEZ DANIŞMANI Öğr. Gör. Dr. SADİYE OKTAY
İSTANBUL 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php