Türkiye’de çalışan yoksulluğu ve yoksulluk politikaları: Kapıcıların çalışan yoksulluğu bağlamında değerlendirilmesi (Isparta örneği)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
TÜRKİYEDE ÇALIŞAN YOKSULLUĞU VE YOKSULLUK POLİTİKALARI: KAPICILARIN ÇALIŞAN YOKSULLUĞU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (ISPARTA ÖRNEĞİ)
Mustafa Özcan TAŞKESEN 1030225209
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
ISPARTA-20121. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ısparta
çalışma
yoksulluk
çalışan
sosyal
yoksulluğu


1. SAYFA ICERIGI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
TÜRKİYEDE ÇALIŞAN YOKSULLUĞU VE YOKSULLUK POLİTİKALARI: KAPICILARIN ÇALIŞAN YOKSULLUĞU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (ISPARTA ÖRNEĞİ)
Mustafa Özcan TAŞKESEN 1030225209
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
ISPARTA-2012

İlgili Kaynaklarsingle.php