Türkiye’de gizli vergi potansiyeli ve bunu etkin vergilendirme yolları


T. t.
ULUDAG ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DAU MALİ HUKUK BİLİM DAU
TÜRKİYE’DE GİZLİ VERGİ POTANSİYELİ VE BUNU ETKİN VERGİLENDİRME YOLLARI
(DOKTORA TEZİ}
ŞAFAK ERTAN ÇOMAKU
BURSA20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Katma Değer Vergisinde tevkifatın nedenleri, gelişimi ve uygulama esasları - Sayfa 1
T.C iSTANBUL ONiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiT0S0 MALi HUKUK BiLiM DAU YUKSEK LiSANS TEZi KATMA DEGER VERGiSiNDE TEVKiFATIN NEDENLERi, GELi~iMi VE UYGULAMA ESASLARI CEYHAN iNALTONG 2501820058 TEZ DANl~MANI PROF.DR. EliF SONSUZOGLU iSTANBUL, 2013 ...
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Özel Tüketim Vergisi'ne geçiş ve sonrası - Sayfa 2
T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANADİLİM DAU ..'f TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİGİ'NDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ'NE GEÇİŞ VE SONRASI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) HAYAL GÖRGÜN DANIŞMAN: Prof. Dr. METİN ERDEM BURSA-2004 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
bilim
bilimler
üniversitesi
sosyal
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T. t.
ULUDAG ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DAU MALİ HUKUK BİLİM DAU
TÜRKİYE’DE GİZLİ VERGİ POTANSİYELİ VE BUNU ETKİN VERGİLENDİRME YOLLARI
(DOKTORA TEZİ}
ŞAFAK ERTAN ÇOMAKU
BURSA2004

İlgili Kaynaklar
single.php