Türkiye’de imalat yapan Kobi’lerin finansman sorunları ve çözüm önerileri: Samsun ilinde bir uygulama



















































































































































































40
Örgütiçi iletişim biçiminin patron veya ortakların kişisel uygulamalarına bağlı gelişip, şekillenmesi,
İşbirliği ve ekip çalışması ruhunun patron, ortak veya yakınlarının tutumlarına bakılıp kararlara katılımda astların yeterince özendirilmemeleri.
2.1.5. KOBİlerin Denetim Düzeyinde Karşılaştıkları Sorunlar Denetim, yönetim fonksiyonunun planlama ile başlayan sürecini tamamlayan son halkadır. Denetim basit bir ifadeyle, olması gerekenle, olanın karşılaştırılması, aradaki olumsuz farkların belirlenerek düzeltici tedbirlerin alınmasıdır. Denetim arzulanan amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını veya ne ölçüde ulaşıldığı araştırmaktadır. Böylece, denetim ile diğer fonksiyonların neleri, nasıl ve ne ölçüde başardığı araştırılmaktadır (Mucuk, 2001: 186). Denetim işlevinin sonuçlarına göre, planlama ve amaç belirleme işlevi yeniden gözden geçirilerek yönetim süreci tekrar işlemeye başlayacaktır. Böylece denetim işlevi yerine getirilmediği sürece yönetim işlevi tamamlanmış sayılmayacaktır. Denetimin bu anlamda örgüt ve yönetimin tüm faaliyetlerini kapsadığı söylenebilir (Şimşek, 2005: 246). KOBİ sahip, ortak ve/ veya yöneticileri genel anlamda şu tür denetim alanları içinde iş görmektedirler (Akgemici, 2001: 27): Personel yönetimi ile ilgili denetim İşletme dışı, çevresel ilişkilerin denetimi Tedarik aşamasından üretim sonrasına kadar denetim Pazarlama kanallarının etkinliğine yönelik denetim Yönetsel faaliyetlerin denetimi Finansal denetim KOBİler genel anlamda denetim fonksiyonu ile ilgili aşağıda sıralanan sorunlar ile karşılaşmaktadırlar (Akgemici, 2001: 27): Mal ve hizmetle ile beşeri kaynaklarda kabul gören bir standard olmaması, Zamanı etkin kullanacak yöntemler geliştirmemek



53. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kobi'lerin genel işletme sorunları ve pazarlama sorunları üzerine Sivas'ta bir uygulama - Sayfa 45
33 KOBİ’lerde, gündeme gelen belli başlı eşgüdümleme sorunları arasında; kabul görebilecek yalın bir örgüt yapısı kurulamaması; KOBİ amaç, plan ve programlarının uyumlaştırılmaması; örgüt içi iletişim biçiminin patron veya ortakların kişisel uygulamalarına bağlı gelişip, şekillenmesi; işbirliği ve ekip çalışması ruhunun patron, ortak veya yakınlarının tutumlarına bırakılıp, kararlara katılımda as...
KOBİ'lerin sorunları ve çözüm önerileri; Bursa alan araştırması - Sayfa 38
23 KOBİ’lerin mesleki ve teknik bilgilerinin yetersizliği, alternatif yönetici istememe, yetki devretmeme, profesyonel eleman bulundurmama, daha ucuz işgücüne yönelme ve bazen de kalifiye elemanları daha yüksek ücret verebilen büyük firmalara kaptırma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları da görülmektedir. 2.2.4.4. KOBİ’lerin Eşgüdümleme Düzeyinde Karşılaştıkları Sorunlar Eşgüdümleme, KOBİ y...

53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kobi
kobiler
işletme
sorunlar
faaliyetlerin
örgüt


53. SAYFA ICERIGI

40
Örgütiçi iletişim biçiminin patron veya ortakların kişisel uygulamalarına bağlı gelişip, şekillenmesi,
İşbirliği ve ekip çalışması ruhunun patron, ortak veya yakınlarının tutumlarına bakılıp kararlara katılımda astların yeterince özendirilmemeleri.
2.1.5. KOBİlerin Denetim Düzeyinde Karşılaştıkları Sorunlar Denetim, yönetim fonksiyonunun planlama ile başlayan sürecini tamamlayan son halkadır. Denetim basit bir ifadeyle, olması gerekenle, olanın karşılaştırılması, aradaki olumsuz farkların belirlenerek düzeltici tedbirlerin alınmasıdır. Denetim arzulanan amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını veya ne ölçüde ulaşıldığı araştırmaktadır. Böylece, denetim ile diğer fonksiyonların neleri, nasıl ve ne ölçüde başardığı araştırılmaktadır (Mucuk, 2001: 186). Denetim işlevinin sonuçlarına göre, planlama ve amaç belirleme işlevi yeniden gözden geçirilerek yönetim süreci tekrar işlemeye başlayacaktır. Böylece denetim işlevi yerine getirilmediği sürece yönetim işlevi tamamlanmış sayılmayacaktır. Denetimin bu anlamda örgüt ve yönetimin tüm faaliyetlerini kapsadığı söylenebilir (Şimşek, 2005: 246). KOBİ sahip, ortak ve/ veya yöneticileri genel anlamda şu tür denetim alanları içinde iş görmektedirler (Akgemici, 2001: 27): Personel yönetimi ile ilgili denetim İşletme dışı, çevresel ilişkilerin denetimi Tedarik aşamasından üretim sonrasına kadar denetim Pazarlama kanallarının etkinliğine yönelik denetim Yönetsel faaliyetlerin denetimi Finansal denetim KOBİler genel anlamda denetim fonksiyonu ile ilgili aşağıda sıralanan sorunlar ile karşılaşmaktadırlar (Akgemici, 2001: 27): Mal ve hizmetle ile beşeri kaynaklarda kabul gören bir standard olmaması, Zamanı etkin kullanacak yöntemler geliştirmemek

İlgili Kaynaklar




single.php