3
gelirlerin artmasını beklemektedirler. Bu yönüyle gerek kişisel yönden gerek toplumsal yönden işletmecilik eğitiminin gelir sağlamak üzere yapılan herhangi bir iktisadi yatırımın faaliyetinden farkı yoktur.
İşletmecilik eğitimi de doğal olarak, pedagojik açıdan eğitim tanımının içindedir.
Bu çalışmada, öncelikle Türkiyede İşletme Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Nicel Görünümü (1973- 2009) hakkında yapılan literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler özetlenmiştir. Sonra Dünyada ve Türkiyede İşletme Eğitiminin gelişimi hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra araştırmanın amacı,kapsamı, sınırlılıkları , kullanılan yöntem açıklanarak; yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular yorumlanmış, son kısımda ise elde edilen bulgular ışığında sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İşletmenin örgüt yapısının işgörenlerin örgütsel bağlılığına etkisine ilişkin bir araştırma - Sayfa 69
56 sonucu elde edilen bulgular ışığında insan davranışının anlaşılması, önceden tahmin edilmesi ve gerektiğinde kontrolü mümkün olur. Tüm canlılarda öğrenme kapasitesi bulunmasına karşılık üst düzeyli organizma olan ―insan‖da davranışların tamamına yakını ―öğrenilmiş davranışlardır‖. Warren Bennis, öğrenmenin önemini, etkin liderlikle ilişkilendirerek açıklamaktadır.169 Sosyal bir sistem olan eğ...
Örgüt-çevre yönetim ilişkilerinde değişmenin yönü ve bir araştırma denemesi - Sayfa 166
- 163 - Sayın Yönetici, EK I Bu anket, Örgüt-Çevre-Yönetim İlişkilerinde Değişmenin · Yönü ile ilgili bir doktora çalışmasının uygulaması niteliğindedir. Bu nedenle anket, gerek işletmenizin çevre üzerinde, gerekse çevrenin işletmeniz üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla hazırlanmıştır. Ankette yer alan soruları cevaplandırırken, kendi görüşünüz le gerçeğe en yakın olduğ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işletme
eğitim
eğitimi
gerek
bulgular
sonuç


20. SAYFA ICERIGI

3
gelirlerin artmasını beklemektedirler. Bu yönüyle gerek kişisel yönden gerek toplumsal yönden işletmecilik eğitiminin gelir sağlamak üzere yapılan herhangi bir iktisadi yatırımın faaliyetinden farkı yoktur.
İşletmecilik eğitimi de doğal olarak, pedagojik açıdan eğitim tanımının içindedir.
Bu çalışmada, öncelikle Türkiyede İşletme Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Nicel Görünümü (1973- 2009) hakkında yapılan literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler özetlenmiştir. Sonra Dünyada ve Türkiyede İşletme Eğitiminin gelişimi hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra araştırmanın amacı,kapsamı, sınırlılıkları , kullanılan yöntem açıklanarak; yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular yorumlanmış, son kısımda ise elde edilen bulgular ışığında sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.

İlgili Kaynaklarsingle.php