4
2. LİTERATÜR TARAMASI (Benligiray, 2009); Bu araştırmada ülkemizdeki üniversitelerde insan kaynakları yönetimi alanında yapılmış olan ve YÖK Elektronik Tez Arşivinde yer alan lisansüstü tezler araştırılmıştır. Araştırmanın kapsadığı 19832008 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte insan kaynakları yönetimi alanında toplam 2216 lisansüstü tezin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tezlerden 263ü doktora, 1953ü yüksek lisans tezidir. Bu veri, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve elde edilen bulgular bir durum saptaması olarak sunulmuştur. Analizin birinci aşamasında insan kaynakları yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler yıllara, yapıldıkları üniversitelere, enstitülere, anabilim dallarına, özgün dillerine, ilgili oldukları konulara ve uygulama alanlarına göre kategorize edilmiştir. İkinci aşamada insan kaynakları yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler; a) Genel insan kaynakları yönetimi ve b) İnsan kaynakları işlevleri olmak üzere temel iki temaya ayrılmıştır. Üçüncü aşamada İnsan kaynakları işlevleri ana temasında hazırlanan lisansüstü tezler 10 alt kategoriye ayrılmıştır. (Üsdiken, 2009); Bu makalede Türkiyede iş hayatına yönelik yüksek öğretim alanının, Amerikan etkisi altına girdiği 1950li yılların ortalarından itibaren yaklaşık 20 yıllık sürede, ileri sürülen amaçlar, uygulanan programlar ve verilen dersler açısından geçirdiği değişim anlatılmaktadır. Akabinde de, sunulan tarihsel incelemenin gösterdikleri örgüt yazınındaki kurumsalcı yaklaşım açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, doğrudan müdahale ve örnek alma yoluyla dışarıdan gelen etkilerin, örgütsel alanlar üzerindeki, ithal modellerin nüfuz etme şekli, çeşitlenme ve benzeşme ve örgütler arası etkileşim itibariyle yol açtıkları üzerinde durulmakta ve bu incelemenin hlihazır yazına ilave olarak gösterdiklerine işaret edilmektedir.21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de eğitim yönetimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatistiksel açıdan incelenmesi - Sayfa 22
13 tarafından eğitim yönetimi alanında yapılan tezlerde çalışılan temaların sıklığı (i) örgüt iklimi, (ii) iş doyumu, (iii) hizmet içi eğitim ve (iv) örgüt yapısı olarak sıralanırken; Okutan ve Ekşi (2007) tarafından 2000-2003 yılları arasında eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında yapılmış olan 178 adet yüksek lisans tez özetinin incelendiği çalışmada en sık çalışılan konular...
Eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının - Sayfa 119
Sonuç olarak çok az miktarda deneysel ve kuram geliştirmeye dönük çalışma bulunmaktadır. 4.2. Öneriler Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında yapılmış olan lisansüstü araştırmaların belli ölçütler doğrultusunda incelenmesi ve değerlendirilmesinin amaçlandığı araştırmanın bulgularına ilişkin, uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler aşağıda sunulmaktadır. Araştırma sonuçları ince...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alan
lisans
tezler
alanında
lisansüstü
olan


21. SAYFA ICERIGI

4
2. LİTERATÜR TARAMASI (Benligiray, 2009); Bu araştırmada ülkemizdeki üniversitelerde insan kaynakları yönetimi alanında yapılmış olan ve YÖK Elektronik Tez Arşivinde yer alan lisansüstü tezler araştırılmıştır. Araştırmanın kapsadığı 19832008 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte insan kaynakları yönetimi alanında toplam 2216 lisansüstü tezin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tezlerden 263ü doktora, 1953ü yüksek lisans tezidir. Bu veri, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve elde edilen bulgular bir durum saptaması olarak sunulmuştur. Analizin birinci aşamasında insan kaynakları yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler yıllara, yapıldıkları üniversitelere, enstitülere, anabilim dallarına, özgün dillerine, ilgili oldukları konulara ve uygulama alanlarına göre kategorize edilmiştir. İkinci aşamada insan kaynakları yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler; a) Genel insan kaynakları yönetimi ve b) İnsan kaynakları işlevleri olmak üzere temel iki temaya ayrılmıştır. Üçüncü aşamada İnsan kaynakları işlevleri ana temasında hazırlanan lisansüstü tezler 10 alt kategoriye ayrılmıştır. (Üsdiken, 2009); Bu makalede Türkiyede iş hayatına yönelik yüksek öğretim alanının, Amerikan etkisi altına girdiği 1950li yılların ortalarından itibaren yaklaşık 20 yıllık sürede, ileri sürülen amaçlar, uygulanan programlar ve verilen dersler açısından geçirdiği değişim anlatılmaktadır. Akabinde de, sunulan tarihsel incelemenin gösterdikleri örgüt yazınındaki kurumsalcı yaklaşım açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, doğrudan müdahale ve örnek alma yoluyla dışarıdan gelen etkilerin, örgütsel alanlar üzerindeki, ithal modellerin nüfuz etme şekli, çeşitlenme ve benzeşme ve örgütler arası etkileşim itibariyle yol açtıkları üzerinde durulmakta ve bu incelemenin hlihazır yazına ilave olarak gösterdiklerine işaret edilmektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php