9
İşletme eğitiminin başlamış olduğu yer ve halen de bu konuda lider olan ülke ABDdir. Ardından Avrupa daki okullar işletme eğitiminin gelişimine yön vermişlerdir. Araştırmamızı kapsayan Türkiye de işletme eğitimini ele almadan önce ABD ve Avrupa da işletme eğitimi üzerine genel bir inceleme yapmak uygun olacaktır.
3.1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE İŞLETME EĞİTİMİ Günümüzde büyük bir sektör haline gelmiş olan işletme eğitimi ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde başlamıştır. Bilinen ilk işletme okulu olan Plymouth 1635 yılında kurulmuştur. Kurucu Mr. Morton okulda okuma, yazma ve muhasebe hesapları oluşturma konusunda eğitimler vermiştir. Bundan 250 yıl sonra ABD de 162 işletme okulu 27000 öğrencisine yazışma, dosyalama, muhasebe hesapları, ticari mektuplaşma ile ilgili eğitim vermekteydi. İşletme eğitimi o zamanlar ilkokul, ortaokul ve liselerde dar anlamda verilmekteydi. İlk fakülte ise 1881 yılında Pensilvanya Üniversitesinde kurulmuştur (Rosett, 2008: 3). Harvard İşletme Okulu ise kendini zamanındaki gelişmelerin dışında tutmuş, kendi belirlediği ilkelere göre eğitim vermiştir (1919). Harvard Üniversitesinin eğitimi örnek olaylara dayalıdır (Yılmaz, 2008: 13). İşletme dalında ilk doktora derecesi 1928 yılında Chicago Üniversitesi tarafından verilmiştir. 1940 yılında doktora mezunlarının sayısı 350ye ulaşmıştır. Bu doktorlar eğitimci ya da araştırmacı olarak işletme eğitiminde kariyerlerini sürdürmüşlerdir. Araştırma üniversitelerinin işletmeyi 1881 yılında bünyelerine almışlardır (Yılmaz, 2008: 13). Chicago Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology) ve Stanford Üniversitesinin öncülüğü ile profesyonel26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İşletme mezunlarının iş hayatındaki yeri ve işletme eğitimi arasındaki ilişkinin analizi: 1000 büyük sanayi kuruluşunun işletme mezunlarından beklentileri üzerine araştırma - Sayfa 23
13 müfredata katılmasını istemiştir. Öğrenciler o dönemde kültür dersi olarak Aristophanes ve Euripides’ten birini seçebilmişlerdir (Rosett, 2008). 1925 yılında Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı üniversite mezunlarının belirli teknik dersler, dini dersler, sahte bilimin zararlarına değinen dersler gibi dersleri almadan mezun olamayacaklarını savunarak, işletme müfredatına karşı çıkmı...
İşletme mezunlarının iş hayatındaki yeri ve işletme eğitimi arasındaki ilişkinin analizi: 1000 büyük sanayi kuruluşunun işletme mezunlarından beklentileri üzerine araştırma - Sayfa 22
12 İşletme eğitiminde oluşan ani değişiklikler artık bir sürpriz olmaktan çıkmıştır. İşletme eğitimi günümüzde hiç olmadığı kadar popüler durumdadır. Öyle ki uluslararası bir rekabet avantajı olarak görünen işletme eğitimi prestiji bazı durumlarda asıl işin önüne geçer hale gelmiştir. İşletme eğitiminde gelinen son nokta olarak, teknolojinin nimetlerinden üst düzeyde faydalanan uzaktan eğitimden...
Fen ve teknoloji dersinde web tabanlı uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi - Sayfa 39
26 tartışmalı olsa da uzaktan eğitim metotlarının organizasyonel yapıda kullanımına 19. yüzyılda rastlanmaktadır (Aktaş, 2008). İki yüzyıllık bir tarihe sahip olduğu görülen uzaktan eğitimin, tarihsel gelişimini şu şekilde özetlenebilir. 1) 1728 ilk uzaktan eğitim çalışması Boston gazetesinde "Steno Dersleri" ile başlamıştır, 2) 1833 İsveç Üniversitesinde hanımlara "Mektupla Kompozisyon Dersle...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitimi
eğitim
amerika
başlamış
olan
üniversitesi


26. SAYFA ICERIGI

9
İşletme eğitiminin başlamış olduğu yer ve halen de bu konuda lider olan ülke ABDdir. Ardından Avrupa daki okullar işletme eğitiminin gelişimine yön vermişlerdir. Araştırmamızı kapsayan Türkiye de işletme eğitimini ele almadan önce ABD ve Avrupa da işletme eğitimi üzerine genel bir inceleme yapmak uygun olacaktır.
3.1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE İŞLETME EĞİTİMİ Günümüzde büyük bir sektör haline gelmiş olan işletme eğitimi ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde başlamıştır. Bilinen ilk işletme okulu olan Plymouth 1635 yılında kurulmuştur. Kurucu Mr. Morton okulda okuma, yazma ve muhasebe hesapları oluşturma konusunda eğitimler vermiştir. Bundan 250 yıl sonra ABD de 162 işletme okulu 27000 öğrencisine yazışma, dosyalama, muhasebe hesapları, ticari mektuplaşma ile ilgili eğitim vermekteydi. İşletme eğitimi o zamanlar ilkokul, ortaokul ve liselerde dar anlamda verilmekteydi. İlk fakülte ise 1881 yılında Pensilvanya Üniversitesinde kurulmuştur (Rosett, 2008: 3). Harvard İşletme Okulu ise kendini zamanındaki gelişmelerin dışında tutmuş, kendi belirlediği ilkelere göre eğitim vermiştir (1919). Harvard Üniversitesinin eğitimi örnek olaylara dayalıdır (Yılmaz, 2008: 13). İşletme dalında ilk doktora derecesi 1928 yılında Chicago Üniversitesi tarafından verilmiştir. 1940 yılında doktora mezunlarının sayısı 350ye ulaşmıştır. Bu doktorlar eğitimci ya da araştırmacı olarak işletme eğitiminde kariyerlerini sürdürmüşlerdir. Araştırma üniversitelerinin işletmeyi 1881 yılında bünyelerine almışlardır (Yılmaz, 2008: 13). Chicago Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology) ve Stanford Üniversitesinin öncülüğü ile profesyonel

İlgili Kaynaklarsingle.php