17

Tablo 1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite Adı
Marmara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Gazi Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Bilkent Üniversitesi İnönü Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Başkent Üniversitesi Koç Üniversitesi Niğde Üniversitesi Ege Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Muğla Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi

F
2753 2058 1206 899 769 507 503 475 428 396 384 359 323 285 284 281 279 257 255 229 222 210 198 168 146 137 136 134 103
98 97 95 85 80 80 75 68 67 65 64

%
17,1 12,8
7,5 5,6 4,8 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,0 ,9 ,9 ,8 ,8 ,6 ,6 ,6 ,6 ,5 ,5 ,5 ,5 ,4 ,4 ,4 ,4

Üniversite Adı
Yeditepe Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Beykent Üniversitesi Trakya Üniversitesi Fatih Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Atılım Üniversitesi Maltepe Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Haliç Üniversitesi Mersin Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Işık Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Çağ Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Bahçeşehir Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Harran Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Dicle Üniversitesi Düzce Üniversitesi Fırat Üniversitesi Harp Akademileri Komutanlığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ufuk Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Toplam

F%

63 57 55 55 54 51 49 48 38 35 32 25 21 21 20 18 18 17 17 17 15 14 11 10
9 8 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 16077

,4 ,4 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0

4.5.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimeler Tablo 2de tezlerde kullanılan anahtar kelimeler görülmektedir. Tezlerdeki anahtar kelimelerin üçer tanesi alınmıştır. Üçten fazla anahtar kelimesi olan tezlerin ise ilk üç anahtar kelimesi alınmıştır. Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2 ve Anahtar kelime 3 olarak adlandırılan kelime gruplarının her birinde sıklığı en az 5 olanlar seçilmiştir. Bu kelimelerin her üç grupta tekrar edilenleri toplanarak aşağıdaki tablo34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fatih
çukurova
bilkent
inönü
orta
doğu


34. SAYFA ICERIGI

17

Tablo 1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite Adı
Marmara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Gazi Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Bilkent Üniversitesi İnönü Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Başkent Üniversitesi Koç Üniversitesi Niğde Üniversitesi Ege Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Muğla Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi

F
2753 2058 1206 899 769 507 503 475 428 396 384 359 323 285 284 281 279 257 255 229 222 210 198 168 146 137 136 134 103
98 97 95 85 80 80 75 68 67 65 64

%
17,1 12,8
7,5 5,6 4,8 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,0 ,9 ,9 ,8 ,8 ,6 ,6 ,6 ,6 ,5 ,5 ,5 ,5 ,4 ,4 ,4 ,4

Üniversite Adı
Yeditepe Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Beykent Üniversitesi Trakya Üniversitesi Fatih Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Atılım Üniversitesi Maltepe Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Haliç Üniversitesi Mersin Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Işık Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Çağ Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Bahçeşehir Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Harran Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Dicle Üniversitesi Düzce Üniversitesi Fırat Üniversitesi Harp Akademileri Komutanlığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ufuk Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Toplam

F%

63 57 55 55 54 51 49 48 38 35 32 25 21 21 20 18 18 17 17 17 15 14 11 10
9 8 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 16077

,4 ,4 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0

4.5.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimeler Tablo 2de tezlerde kullanılan anahtar kelimeler görülmektedir. Tezlerdeki anahtar kelimelerin üçer tanesi alınmıştır. Üçten fazla anahtar kelimesi olan tezlerin ise ilk üç anahtar kelimesi alınmıştır. Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2 ve Anahtar kelime 3 olarak adlandırılan kelime gruplarının her birinde sıklığı en az 5 olanlar seçilmiştir. Bu kelimelerin her üç grupta tekrar edilenleri toplanarak aşağıdaki tablo

İlgili Kaynaklarsingle.php