ii
TEŞEKKÜR Tez çalışmamın başından sonuna kadar desteği ve katkılarından dolayı değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Kadir Ardıça, yardım ve desteklerinden dolayı arkadaşlarım Öğr. Gör. Berrin Dal ve Betül Solmaza ve bu süreçteki sabır ve anlayışlarından dolayı eşim Gürol Koç, oğullarım Serdar Koç ve Hakan Koça teşekkürlerimi sunarım.4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Skleroderma hastalarında BMPR2 ekspresyonunun realtime PCR yöntemiyle saptanması ve hastaların klinik seyri ile ilişkilendirilmesi - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Tez çalışmam boyunca desteğini esirgemeyen sayın danışman hocam Prof. Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ’e, Ç.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Süleyman ÖZBEK’e bu çalışmanın hayata geçirilebilmesi için gerekli koşulları sağlaması ve her türlü desteği için özellikle teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı sayın Akın YİĞİN’e, sevgi...
İklimlendirilen bir ameliyathane salonundaki hava akışının sayısal analizi - Sayfa 87
77 TEŞEKKÜR Tez çalışmam süresince desteklerini gördüğüm danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Yıldız KOÇ' a ve Prof. Dr. Ali KOÇ' a teşekkürlerimi sunarım. Çalışmamın başlangıcından son kısmına kadar her konuda ve her aşamada desteğini sağlayan, benim için çok kıymetli olan Öğr. Gör. Hakan VARÇİN 'i teşekkür ve minnet duygularımla anmak isterim. Onun desteği olmasa her şey daha zor, karmaşık ve uzun sür...
Avrupa Birliği ve uluslararası antlaşmalar ışığında Türkiye'de çalışanların sendikal hakları - Sayfa 3
i ÖNSÖZ Yüksek lisans tez çalışmamın her aşamasında bana güvenen ve destek olan danışman hocam Doç. Dr. Murat OKÇU’ ya, tezin konusu ve içeriği hakkında bana ilham veren hocam Doç. Dr. Adem KORKMAZ’a teşekkürlerimi sunarım. Yüksek lisans eğitimi ve tez hazırlama sürecimde bana verdikleri manevi destek için annem Nuray KOCA ve babam Muhterem KOCA’ya, tezimi hazırlarken hep yanımda bulunan ve ban...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
hocam
değerli
desteği
yardım
koça


4. SAYFA ICERIGI

ii
TEŞEKKÜR Tez çalışmamın başından sonuna kadar desteği ve katkılarından dolayı değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Kadir Ardıça, yardım ve desteklerinden dolayı arkadaşlarım Öğr. Gör. Berrin Dal ve Betül Solmaza ve bu süreçteki sabır ve anlayışlarından dolayı eşim Gürol Koç, oğullarım Serdar Koç ve Hakan Koça teşekkürlerimi sunarım.

İlgili Kaynaklarsingle.php