28

4.5.2.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı

Tablo 15te tezlerde kullanılan anahtar kelimeler görülmektedir. Çok fazla yer

tutmaması için sıklığı 5ten az olan kelimelere tabloda yer verilmemiştir. Toplamı

17235 eden hücrelerin 16128i belirtilmemiştir. Diğer olarak adlandırılan kelimelerse

sıklıkları beşten az olanlarıdır. Kullanılan anahtar kelimelerin 180i tez konuları ya da

içerikleri hakkında bilgi vermediğinden anlamsız olarak nitelendirilmiştir. Anahtar

kelimeler içinde en fazla tekrar edilenler Marka, Hekim Performansı, Mobbing ve

KOBİ kelimeleridir.

Tablo 15. İşletme Anabilim Dalında Yapılan Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelime
Belirtilmemiş Anlamsız
Marka Hekim Performansı KOBİ
Mobbing Performans Değerleme İnsan Kaynakları Küreselleşme
Lojistik Aile İşletmeleri
Basel Kriterleri Örgütsel Bağlılık
Bilgi Kurumsal Yönetişim Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Dış Kaynak Kullanımı
Elektronik Ticaret İletişim
Kredi
Liderlik Müşteri İlişkileri Örgütsel Kültür
Stres Birleşme
Toplam Kalite Diğer
Toplam

F
16128 180 20 17 16 16 12 11 11 10 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 711
1723545. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işletme
toplam
anahtar
kelimeler
kelime
olan


45. SAYFA ICERIGI

28

4.5.2.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı

Tablo 15te tezlerde kullanılan anahtar kelimeler görülmektedir. Çok fazla yer

tutmaması için sıklığı 5ten az olan kelimelere tabloda yer verilmemiştir. Toplamı

17235 eden hücrelerin 16128i belirtilmemiştir. Diğer olarak adlandırılan kelimelerse

sıklıkları beşten az olanlarıdır. Kullanılan anahtar kelimelerin 180i tez konuları ya da

içerikleri hakkında bilgi vermediğinden anlamsız olarak nitelendirilmiştir. Anahtar

kelimeler içinde en fazla tekrar edilenler Marka, Hekim Performansı, Mobbing ve

KOBİ kelimeleridir.

Tablo 15. İşletme Anabilim Dalında Yapılan Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelime
Belirtilmemiş Anlamsız
Marka Hekim Performansı KOBİ
Mobbing Performans Değerleme İnsan Kaynakları Küreselleşme
Lojistik Aile İşletmeleri
Basel Kriterleri Örgütsel Bağlılık
Bilgi Kurumsal Yönetişim Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Dış Kaynak Kullanımı
Elektronik Ticaret İletişim
Kredi
Liderlik Müşteri İlişkileri Örgütsel Kültür
Stres Birleşme
Toplam Kalite Diğer
Toplam

F
16128 180 20 17 16 16 12 11 11 10 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 711
17235

İlgili Kaynaklarsingle.php