30

4.5.2.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı

Tablo 17de Tezlerin YÖK Ulusal Tez Merkezinde belirtilen bölümlere göre

dağılımları listelenmiştir. 16077 tezin 4710unda bölüm belirtilmemiş, 1009u İşletme

Bölümünde yapılmıştır. Bunu 15 tezle İktisat Bölümü, 5 tezle Ekonomi Bölümü

izlemektedir. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Bilimleri, Endüstri Mühendisliği,

Felsefe, Kamu Yönetimi ve Soysal Hizmetler Bölümlerinde de İşletme alanına giren

tezler yapılmıştır.

Tablo 17. İşletme Anabilim Dalında Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı

Bölümü
Tanımlanmamış İşletme Bölümü İktisat Bölümü Ekonomi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü Felsefe Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü Sosyal Hizmetler Bölümü
Toplam

F
4710 1009
15 5 1 1 1 1 1 1 5745

%
82,0 17,6
,3 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0

4.5.2.5. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı

Tablo 18de görüldüğü gibi incelenen 5745 tezin 4845ini Yüksek Lisans tezleri,

900ünü ise Doktora tezleri oluşturuyor.

Tablo 18. İşletme Anabilim Dalında Tezlerin Çalışma Türlerine Göre Dağılımı

YL/D Yüksek Lisans Doktora Toplam

F
4845 900 5745

%
84,3 15,7 100,0

4.4.2.6. Tezlerin Yazım Dillerine Göre Dağılımı Tablo 19da İşletme alanında yapılan tezlerin yazım dilleri verilmiştir. En fazla tezin Türkçe olarak hazırlandığı görülmektedir.47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezlerin
dağılımı
tezler
yönetimi
tezle
tezleri


47. SAYFA ICERIGI

30

4.5.2.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı

Tablo 17de Tezlerin YÖK Ulusal Tez Merkezinde belirtilen bölümlere göre

dağılımları listelenmiştir. 16077 tezin 4710unda bölüm belirtilmemiş, 1009u İşletme

Bölümünde yapılmıştır. Bunu 15 tezle İktisat Bölümü, 5 tezle Ekonomi Bölümü

izlemektedir. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Bilimleri, Endüstri Mühendisliği,

Felsefe, Kamu Yönetimi ve Soysal Hizmetler Bölümlerinde de İşletme alanına giren

tezler yapılmıştır.

Tablo 17. İşletme Anabilim Dalında Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı

Bölümü
Tanımlanmamış İşletme Bölümü İktisat Bölümü Ekonomi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü Felsefe Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü Sosyal Hizmetler Bölümü
Toplam

F
4710 1009
15 5 1 1 1 1 1 1 5745

%
82,0 17,6
,3 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0

4.5.2.5. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı

Tablo 18de görüldüğü gibi incelenen 5745 tezin 4845ini Yüksek Lisans tezleri,

900ünü ise Doktora tezleri oluşturuyor.

Tablo 18. İşletme Anabilim Dalında Tezlerin Çalışma Türlerine Göre Dağılımı

YL/D Yüksek Lisans Doktora Toplam

F
4845 900 5745

%
84,3 15,7 100,0

4.4.2.6. Tezlerin Yazım Dillerine Göre Dağılımı Tablo 19da İşletme alanında yapılan tezlerin yazım dilleri verilmiştir. En fazla tezin Türkçe olarak hazırlandığı görülmektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php