Tablo 19. İşletme Anabilim Dalında Yapılan Tezlerin Yazım Dilleri

Dili
Türkçe İngilizce Almanca Fransızca
Toplam

F%

5505 205
28 7 5745

95,8 3,6
,5 ,1 100,0

31

4.5.2.7. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Tablo 20de İşletme Anabilim Dalında yapılmış olan tezlerin yıllara göre

dağılımı görülmektedir. Tabloya göre İşletme Anabilim Dalında en fazla tez 2007

yılında yapılmıştır. Bunu 2006 ve 2003 yılları takip etmektedir. 1999 yılındaki büyük

gerileme ise ayrıca göze çarpmaktadır. 2009 yılına ait tezlerin sayısın az olmasının

sebebi ise daha önce açıklanmıştır.

Tablo 20. İşletme Anabilim Dalında Yapılan Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Yılı Tanımlanmamış 1973 1976 1977 1978 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1992 1993 1994 1995

F % Birikimli % Yılı

1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 2 ,0 14 ,2 5 ,1 3 ,1 1 ,0 2 ,0 2 ,0 7 ,1 5 ,1 12 ,2

,0 1996 ,0 1997 ,1 1998 ,1 1999 ,1 2000 ,1 2001 ,4 2002 ,5 2003 ,5 2004 ,5 2005 ,6 2006 ,6 2007 ,7 2008 ,8 2009 1,0 Toplam

F % Birikimli %

27 56 230 62 145 469 337 749 327 525 750 982 723 305 5745

,5 1,0 4,0 1,1 2,5 8,2 5,9 13,0 5,7 9,1 13,1 17,1 12,6 5,3 100,0

1,5 2,5 6,5 7,5 10,1 18,2 24,1 37,1 42,8 52,0 65,0 82,1 94,7 100,0

4.5.2.8.Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı İşletme Anabilim Dalında Yapılan 5745 tezin yapıldığı Enstitüler Tablo 21de listelenmiştir. Tabloya göre en fazla tez Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılmıştır. Bunu Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri takip etmektedir.48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işletme
dağılımı
tezlerin
toplam
dalında
anabilim


48. SAYFA ICERIGI

Tablo 19. İşletme Anabilim Dalında Yapılan Tezlerin Yazım Dilleri

Dili
Türkçe İngilizce Almanca Fransızca
Toplam

F%

5505 205
28 7 5745

95,8 3,6
,5 ,1 100,0

31

4.5.2.7. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Tablo 20de İşletme Anabilim Dalında yapılmış olan tezlerin yıllara göre

dağılımı görülmektedir. Tabloya göre İşletme Anabilim Dalında en fazla tez 2007

yılında yapılmıştır. Bunu 2006 ve 2003 yılları takip etmektedir. 1999 yılındaki büyük

gerileme ise ayrıca göze çarpmaktadır. 2009 yılına ait tezlerin sayısın az olmasının

sebebi ise daha önce açıklanmıştır.

Tablo 20. İşletme Anabilim Dalında Yapılan Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Yılı Tanımlanmamış 1973 1976 1977 1978 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1992 1993 1994 1995

F % Birikimli % Yılı

1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 2 ,0 14 ,2 5 ,1 3 ,1 1 ,0 2 ,0 2 ,0 7 ,1 5 ,1 12 ,2

,0 1996 ,0 1997 ,1 1998 ,1 1999 ,1 2000 ,1 2001 ,4 2002 ,5 2003 ,5 2004 ,5 2005 ,6 2006 ,6 2007 ,7 2008 ,8 2009 1,0 Toplam

F % Birikimli %

27 56 230 62 145 469 337 749 327 525 750 982 723 305 5745

,5 1,0 4,0 1,1 2,5 8,2 5,9 13,0 5,7 9,1 13,1 17,1 12,6 5,3 100,0

1,5 2,5 6,5 7,5 10,1 18,2 24,1 37,1 42,8 52,0 65,0 82,1 94,7 100,0

4.5.2.8.Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı İşletme Anabilim Dalında Yapılan 5745 tezin yapıldığı Enstitüler Tablo 21de listelenmiştir. Tabloya göre en fazla tez Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılmıştır. Bunu Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri takip etmektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php