52

4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Tablo 49da Sayısal Yöntemler alanına gire toplam 378 tezin üniversiteler

arasındaki dağılımını gösterilmektedir. Tabloya göre en fazla tez İstanbul

Üniversitesinde yapılmıştır. İstanbul Üniversitesini Marmara, Gazi ve Anadolu

Üniversiteleri takip etmektedir.

Tablo 49. Sayısal Yöntemler Alanındaki Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Ankara Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

F % Üniversitesi
67 17,7 Dumlupınar Üniversitesi 37 9,8 İnönü Üniversitesi 28 7,4 Pamukkale Üniversitesi 26 6,9 Afyon Kocatepe Üniversitesi 18 4,8 Başkent Üniversitesi 16 4,2 Ege Üniversitesi 15 4,0 Fatih Üniversitesi 14 3,7 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 14 3,7 İstanbul Kültür Üniversitesi 14 3,7 Koç Üniversitesi 13 3,4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13 3,4 Adnan Menderes Üniversitesi 12 3,2 Atılım Üniversitesi 9 2,4 Balıkesir Üniversitesi 7 1,9 Deniz Harp Okulu Komutanlığı 7 1,9 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 6 1,6 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5 1,3 Kara Harp Okulu Komutanlığı 5 1,3 Kırıkkale Üniversitesi 5 1,3 Muğla Üniversitesi 4 1,1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 1,1 Yeditepe Üniversitesi
4 1,1 Toplam

F%
3 ,8 3 ,8 3 ,8 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 378 100,0

4.5.3.3.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı Bu kısımda Sayısal Yöntemler alanına giren tezlerin anahtar kelimelerinin dağılımı incelenmektedir. Tablo 50de alana giren tezlerdeki anahtar kelimelerin sıklıkları ayrı ayrı görülmektedir.69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toplam
dağılımı
tezlerin
kocaeli
üniversitesi
ankara


69. SAYFA ICERIGI

52

4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Tablo 49da Sayısal Yöntemler alanına gire toplam 378 tezin üniversiteler

arasındaki dağılımını gösterilmektedir. Tabloya göre en fazla tez İstanbul

Üniversitesinde yapılmıştır. İstanbul Üniversitesini Marmara, Gazi ve Anadolu

Üniversiteleri takip etmektedir.

Tablo 49. Sayısal Yöntemler Alanındaki Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Ankara Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

F % Üniversitesi
67 17,7 Dumlupınar Üniversitesi 37 9,8 İnönü Üniversitesi 28 7,4 Pamukkale Üniversitesi 26 6,9 Afyon Kocatepe Üniversitesi 18 4,8 Başkent Üniversitesi 16 4,2 Ege Üniversitesi 15 4,0 Fatih Üniversitesi 14 3,7 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 14 3,7 İstanbul Kültür Üniversitesi 14 3,7 Koç Üniversitesi 13 3,4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13 3,4 Adnan Menderes Üniversitesi 12 3,2 Atılım Üniversitesi 9 2,4 Balıkesir Üniversitesi 7 1,9 Deniz Harp Okulu Komutanlığı 7 1,9 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 6 1,6 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5 1,3 Kara Harp Okulu Komutanlığı 5 1,3 Kırıkkale Üniversitesi 5 1,3 Muğla Üniversitesi 4 1,1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 1,1 Yeditepe Üniversitesi
4 1,1 Toplam

F%
3 ,8 3 ,8 3 ,8 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 378 100,0

4.5.3.3.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı Bu kısımda Sayısal Yöntemler alanına giren tezlerin anahtar kelimelerinin dağılımı incelenmektedir. Tablo 50de alana giren tezlerdeki anahtar kelimelerin sıklıkları ayrı ayrı görülmektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php