69

Tablo 73. Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversitesi
Marmara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Gazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi İnönü Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Başkent Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Koç Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Niğde Üniversitesi Ege Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beykent Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi

F
979 810 361 290 290 271 170 168 154 149 148 145 133 131 111 104 103 100
92 65 58 57 50 49 49 48 47 45 44 43 42 42 36
34
33 31 28

%
16,7 13,8 6,2 4,9 4,9 4,6 2,9 2,9 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0
,9 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,7 ,7 ,7 ,7 ,6
,6
,6 ,5 ,5

Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Muğla Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Trakya Üniversitesi Atılım Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Fatih Üniversitesi Mersin Üniversitesi Çağ Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Haliç Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı İstanbul Kültür Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Işık Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Fırat Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Ufuk Üniversitesi Dicle Üniversitesi
Harp Akademileri Komutanlığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Üniversitesi
Toplam

F%
28 ,5 27 ,5 25 ,4 24 ,4 22 ,4 21 ,4 19 ,3 19 ,3 17 ,3 16 ,3 15 ,3 12 ,2 12 ,2 11 ,2 10 ,2 9 ,2 8 ,1 8 ,1 7 ,1 6 ,1 6 ,1 5 ,1 4 ,1 4 ,1 3 ,1 3 ,1 3 ,1 3 ,1 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 1 ,0

1 ,0

1 1 5869

,0 ,0 100,0

4.5.3.5.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı Tablo 74te Yönetim ve Organizasyon alanına giren tezlerdeki anahtar kelimelerin dağılım gösterilmektedir. Çok fazla yer tutmaması için sıklığı 5ten az olan kelimelere tabloda yer verilmemiş olup, bu kelimeler diğer başlığı altında toplanmıştır.86. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

orta
dağılım
dağılımı
toplam
yüksek
doğu


86. SAYFA ICERIGI

69

Tablo 73. Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversitesi
Marmara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Gazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kocaeli Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi İnönü Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Başkent Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Koç Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Niğde Üniversitesi Ege Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beykent Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi

F
979 810 361 290 290 271 170 168 154 149 148 145 133 131 111 104 103 100
92 65 58 57 50 49 49 48 47 45 44 43 42 42 36
34
33 31 28

%
16,7 13,8 6,2 4,9 4,9 4,6 2,9 2,9 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0
,9 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,7 ,7 ,7 ,7 ,6
,6
,6 ,5 ,5

Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Muğla Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Trakya Üniversitesi Atılım Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Fatih Üniversitesi Mersin Üniversitesi Çağ Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Haliç Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı İstanbul Kültür Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Işık Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Fırat Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Ufuk Üniversitesi Dicle Üniversitesi
Harp Akademileri Komutanlığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Üniversitesi
Toplam

F%
28 ,5 27 ,5 25 ,4 24 ,4 22 ,4 21 ,4 19 ,3 19 ,3 17 ,3 16 ,3 15 ,3 12 ,2 12 ,2 11 ,2 10 ,2 9 ,2 8 ,1 8 ,1 7 ,1 6 ,1 6 ,1 5 ,1 4 ,1 4 ,1 3 ,1 3 ,1 3 ,1 3 ,1 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 1 ,0

1 ,0

1 1 5869

,0 ,0 100,0

4.5.3.5.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı Tablo 74te Yönetim ve Organizasyon alanına giren tezlerdeki anahtar kelimelerin dağılım gösterilmektedir. Çok fazla yer tutmaması için sıklığı 5ten az olan kelimelere tabloda yer verilmemiş olup, bu kelimeler diğer başlığı altında toplanmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php