82
Alanların tümüne bakıldığında uygulamalı tezlerin azınlıkta olduğunu görmekle birlikte, en az uygulamalı tezin Genel İşletme, en fazlasının ise Sayısal Yöntemler alanında olduğu tespit edilmiştir. Uygulamalı tezlerin ise önemli bir kısmının sektörü belirlenememiştir.99. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının - Sayfa 78
III. BÖLÜM BULGULAR Araştırmanın bu bölümünde lisansüstü tezlerin incelenmesi ile toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. 3.1. Kullanılan Teknikler Açısından Tez Türleri Araştırmanın birinci alt amacı, “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim dalında yapılan tezler kullanılan teknikler açısından hangi türdendir?” şeklinde düzenlenmektedir. Araştırmada incelen...

99. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uygulamalı
tezlerin
tezin
genel
işletme
alanında


99. SAYFA ICERIGI

82
Alanların tümüne bakıldığında uygulamalı tezlerin azınlıkta olduğunu görmekle birlikte, en az uygulamalı tezin Genel İşletme, en fazlasının ise Sayısal Yöntemler alanında olduğu tespit edilmiştir. Uygulamalı tezlerin ise önemli bir kısmının sektörü belirlenememiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php