Türkiye’de medikal turizmi etkileyen faktörler üzerine bir çalışma
T.C. TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
İŞLETME EKONOMİSİ PROGRAMI TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Didem DEMİR Danışman: Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER
Mersin, 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
İŞLETME EKONOMİSİ PROGRAMI TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Didem DEMİR Danışman: Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER
Mersin, 2013

İlgili Kaynaklar
single.php