Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılğı, yasal süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm önerilei
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO-TELEVİZYON ANA BİLİM DALI
TÜRKİYEDE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI ,YASAL SÜREÇTE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN: Doç. Dr. Aytekin CAN
HAZIRLAYAN: Nurettin BAY 034223001004
KONYA 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

1980 sonrası Türk medyasının sermaye yapısı - Sayfa 71
oluşturma konusunda çok fazla etkin değillerdir. Büyük sermaye gruplarının bu alana girme nedenleri ve etkinlikleri, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. 2.2.2.5 Denetim Bu kadar yüksek sayıda radyo ve televizyonun bulunması ve yasal gereklilikler, hiç şüphesiz radyo ve televizyonların yayınlarını yasalar çerçevesinde yapıp yapmadığı, yönetsel bünyeleri...
Eski SSCB ülkelerinde televizyon sistemlerinin değişimi: Moldova televizyonu örneği - Sayfa 86
alındı. Devlet Komitesi Yönetimi ile redaksiyonlar yönetimleri arasında orta halka görevini yapan Merkez Televizyonun Genel Müdürlü÷ü yok edildi. Parçalanmıú hizmetler yerine Yerel Televizyon ve Radyo Yayını Esas Yönetimi iúlemeye baúladı. SSKP MK’ nin bütün bu tedbirleri, parti tarafından televizyon önüne konan en önemli meselenin çözümüne yönelikti: televizyon programlarının ideolojik, bilimsel...
Türkiye'de yerel yayıncılığın gelişimi ve bölgesel yapı ile ilişkileri:Kayseri örneği - Sayfa 6
iv 3. Neo-Liberalizm ve İletişim Sektöründe Yaşanan Dönüşüm …………..67 4. Demokratik Sistemlerde Medyanın İşlevleri……………………………..71 II.BÖLÜM TÜRKİYE’DE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI…………………...77 A.TÜRKİYE’DE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI’NIN TARİHÇESİ………………………………………………………………………77 1. TRT Dönemi………………………………………………………………..77 2. Özel Radyo ve Televizyonlar Dönemi…………………………………..80 B. YEREL YAYINCIL...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

radyo
televizyon
yüksek
yayıncılığı
yasal
türkiyede


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO-TELEVİZYON ANA BİLİM DALI
TÜRKİYEDE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI ,YASAL SÜREÇTE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN: Doç. Dr. Aytekin CAN
HAZIRLAYAN: Nurettin BAY 034223001004
KONYA 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php