Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi ve bankacılık üzerindeki etkileriT.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE
BANKACILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
HAZIRLAYAN DİDAR DEMİR
2501030053
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ATEŞ OKTAR
İSTANBUL 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ahmet Mithat Efendi'nin romanları ve romancılığı - Sayfa 579
Çakan, Eyüp (2008), “Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâyelerinde Eğitim Değerleri ve Türkçe”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi. Çamcı, Canan (2006), “Dedective Novels of Ahmet Mithat” , Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Çamkara, Ayşe (2008), “Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı'nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar”,...
190 numaralı Mühimme Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi(s. - Sayfa 21
11 Bekir Gökbunar. (1996). 105 Numaralı Mühimme Defteri (ÖzetTranskripsiyon). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Mustafa Kılıç. (1996). 107 Numaralı Mühimme Defteri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. Kazım Kürşat Yücel. (1996). 18 Numaralı Mühimme Defteri (Tahlil-Metin). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni...
Avrupa Birliği ve Türk seyahat endüstrisinin istihdam açısından karşılaştırılması - Sayfa 236
Bıçakçı, Güniz Duruel, Mehmet Erarslan, Gokhan Erdut, Zeki Genç, B. Ruhat Güngör, Arif İstanbullu, Füsun Kutluata, Münir Tan, Burcu Taşpınar, Neşe S. TEZLER : Avrupa Topluluğu’nda İşsizlik ve İstihdam Politikaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991. : Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Uzun Dönemli İşsizlik ve İstihdam Polit...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
tezi
lisans
yüksek
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE
BANKACILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
HAZIRLAYAN DİDAR DEMİR
2501030053
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ATEŞ OKTAR
İSTANBUL 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php