Türkiye’de sosyal demokrasi: Alternatif bir temel arayişi .

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYEDE SOSYAL DEMOKRASİ: ALTERNATİF BİR TEMEL ARAYIŞI

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Candaş CAN

Enstitü Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi

Enstitü Bilim Dalı

: Siyaset ve Sosyal Bilimler

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin KILINÇ OCAK- 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan yüksek lisans tezlerinin ve okutulan yüksek lisans derslerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi - Sayfa 41
3.2.4. Enstitülere Göre Tezlerin Dağılımı Müzik Öğretmenliği Bilim dallarında çalışılan 412 yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri enstitülerinde çalışılmıştır. Aşağıdaki grafikte bu tezlerin bu üç enstitüye dağılımları gösterilmektedir. Çalışılan Tez Sayısı Grafik 17: Enstitülere Göre Tezlerin Dağılımı 400 300 200 158 100 0 Sosyal Bilimler 208 Fen B...
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri(Denizli ili örneği) - Sayfa 2
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ(DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ) GÜLTEN YILDIRIM Sosyal Bilimler Enstitüsünce “Yüksek Lisans” Diploması Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih :30.07.2007 Tezin Sözlü Sa...
Türk kamu yönetiminde değişen denetim sistemi ve uygulanabilirliği - Sayfa 1
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞEN DENETİM SİSTEMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Harun KULAKSIZ Enstitü Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler Enstitü Bilim Dalı : Kamu Yönetimi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Musa EKEN TEMMUZ-2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
sosyal
bilimler
bilim
enstitü
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYEDE SOSYAL DEMOKRASİ: ALTERNATİF BİR TEMEL ARAYIŞI

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Candaş CAN

Enstitü Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi

Enstitü Bilim Dalı

: Siyaset ve Sosyal Bilimler

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin KILINÇ OCAK- 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php