Türkiye’de sportif havacılıkta programlarla modelleme yapılması

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANA BİLİM DALI
TÜRKİYE’DE SPORTİF HAVACILIKTA PROGRAMLARLA MODELLEME YAPILMASI
KAMİLE UYSAL 1030223302
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ
ISPARTA 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANA BİLİM DALI
TÜRKİYE’DE SPORTİF HAVACILIKTA PROGRAMLARLA MODELLEME YAPILMASI
KAMİLE UYSAL 1030223302
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ
ISPARTA 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php