TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI
DOKTORA TEZİ
TÜRKİYEDE ÜCRET ÜRETİM İLİŞKİSİNE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE YAKLAŞIM
Elçin AYKAÇ ALP 3711203
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ercan EREN
İSTANBUL 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İktisatta varsayımlar: Metodolojik bir yaklaşım denemesi - Sayfa 1
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı Doktora Tezi İKTİSATTA VARSAYIMLAR: METODOLOJİK BİR YAKLAŞIM DENEMESİ Sadık Akkaya 2502050132 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kaya ARDIÇ İstanbul -2013- ...
Türkiye ve Almanya'nın kişisel gelir dağılımına ekonofizik yaklaşım - Sayfa 1
TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI DOKTORA TEZİ TÜRKİYE VE ALMANYA’NIN KİŞİSEL GELİR DAĞILIMINA EKONOFİZİK YAKLAŞIM HALE KIRER 07710203 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. ERCAN EREN İSTANBUL Ağustos, 2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
iktisat
bilim


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI
DOKTORA TEZİ
TÜRKİYEDE ÜCRET ÜRETİM İLİŞKİSİNE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE YAKLAŞIM
Elçin AYKAÇ ALP 3711203
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ercan EREN
İSTANBUL 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php