TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDE VOB-İMKB 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN SPOT PİYASA VOLATİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
ONUR GÜRSES 07713035
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. GÜLER ARAS
İSTANBUL 2010
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konaklama işletmelerinde çevre muhasebesi uygulamaları: Marmaris ilçesi örneği - Sayfa 222
200 Aymaz, Rukiye, (2009), Isparta, Antalya ve Burdur Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Başkale, Elif, (2009), Çevre Muhasebesi ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Durak, Aytaç, (2008), Turizmin Çevreye Etkileri Nevşehir İli K...
Bulanık faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı ve bir uygulama - Sayfa 118
Karaman, D., Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Mermer İşletmesinde Uygulama Örneği, Yüksek Lisan Tezi, Isparta, 2010. Korucu, T., A., Bulanık Mantık Problemleri İçin Türkçe Görsel Bir Arayüz Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Konya , 2007. Koşan, L., Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama, Doktora Tezi,...
Örgütsel iletişim ve bir uygulama - Sayfa 125
D-DİGERLERİ AKSU, Mustafa, 'İşletmelerde Yönetim Haberleşme Dizaynı', Makale, İstanbul Üni. Kütüphane ve Dük. Da. Merk. No: 658 DEÖİRMENCİ, Nilüfer Fitoz, 'Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımını İletişim Boyutu ve Uygulamadan bir örnek.' Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998, İstanbul DOÖAN,Abdulgani, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Türkiye Ekonomisine Katkısı ve Finansal Sorunlar". Yayınlanmamış...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
tezi
lisans
işletme
yüksek
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDE VOB-İMKB 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN SPOT PİYASA VOLATİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
ONUR GÜRSES 07713035
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. GÜLER ARAS
İSTANBUL 2010
i

İlgili Kaynaklarsingle.php