Türkiye’de yetişen Acinos Miller türleri üzerinde morfolojik anatomik ve kimyasal araştırmalar

~-Pinen
Sabinen B-3-Karen Mirsen
Mirsen + a-Fellandren
a-Terpinen Limonen 1,8-Sineol
~-Fellandren
(E)-2-Hekzenal Amilfuran
(Z)-~-Osimen
y-Terpinen
(E)-~-Osimen
5-Metil-3-heptanon m-Simen p-Simen Terpinolen Oktana! Tridekan 3-0ktanil asetat 6-Metil-5-hepten-2-on 1-Hekzanol Alloosimen 1-0ktenil asetat 6-Metil-3-heptanol Nonanal (E)-2-0ktenal a-p-Dimetilstiren l-Okten-3-ol 1-Heptanol a-Kubeben trans-1,2-Limonen epoksit Menton (E,Z)-2,4-Heptadienal

0.94 1.69

0.04

0.22 0.85

0.07

0.15 0.03

0.29

e 0.03

0.65 4.93 0.51 0.35 0.65 0.18

2.78 1.04 1.03 1.98 1.27 0.71

0.25 0.02

0.05 0.06

0.12 0.08

0.12 0.72

0.10 0.34 0.20

0.41

0.09 0.52

0.06 O.Ol

0.04

0.02

0.60 0.33 0.52 0.25 0.23 0.71

0.03 0.16

0.03 0.02

0.08 0.02

O.Ol

0.05 0.02

0.05 0.03

O.Ol

0.16

0.10 0.17 0.17

0.08

0.27 0.38

0.04

0.11 0.03

0.02

0.02 0.03

0.20 0.20 0.19

0.29

0.12

0.03 0.06

0.18

0.02

0.04 0.04

0.15

108132. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turunçgillerden farklı yöntemlerle uçucu yağ elde edilmesi ve kimyasal bileşiminin incelenmesi - Sayfa 73
60 6 mirsen 7 oktanal 8 α-fellandren 9 δ-3-karen 10 α-terpinen 11 p-simen 12 limonen 13 (Z)-β-osimen 14 (E)-β-osimen 15 γ-terpinen 16 terpinolen 17 trans-sabinen hidrat 19 linalool 20 nonanal 21 cis-limonen oksit 22 trans-limonen oksit 23 sitronellal 24 terpinen-4-ol 25 α-terpineol 26 dekanal 27 nerol 28 neral 29 geraniol 30 geranial 31 undekanal 1.59 0.08 e 0.20 0.05 1.23 70.36 0.07 0.17 8...
Bazı eucalyptus türlerinin yaprak uçucu yağlarının distilasyonu - Sayfa 43
32 2.7.1.3. Euca/yptus globulus alt türlerinin bileşenleri Avustralya'da E. globulus alt türleri yapraklarından elde edilen uçucu yağların bileşenleri çizelge 2.3 'te verilmiştir. Çizelge 2.3. Avustralya' da yetişen E. globulus alt türlerinin bileşenleri ı -11111~~·--Jl-I isovaleraldehit 0.11 0.16 0.05 a-pinen 10.66 22.12 9.82 kamfen 0.03 0.04 (3-pinen 0.1...
Çukurova bölgesinde farklı sıra arası ve hasat zamanlarında kediotu (Valeriana officinalis L. ) bitkisinin verim ve uçucu yağ kalitesinin araştırılması - Sayfa 124
Ek Çizelge 1. 2004 Yılında Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Valeriana officinalis L. Çeşitlerinde, Farklı Hasat Zamanları ve Dikim Sıklıklarından Elde Edilen Uçucu Yağın Bileşenleri (%) Alıkonma zamanı Bileşen Anton Mehrfahrig Haziran Temmuz Haziran Temmuz 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 17:36 izovalerik asit, etil ester ...

132. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sabinen
limonen
terpinolen
mirsen
sineol
nonanal


132. SAYFA ICERIGI

~-Pinen
Sabinen B-3-Karen Mirsen
Mirsen + a-Fellandren
a-Terpinen Limonen 1,8-Sineol
~-Fellandren
(E)-2-Hekzenal Amilfuran
(Z)-~-Osimen
y-Terpinen
(E)-~-Osimen
5-Metil-3-heptanon m-Simen p-Simen Terpinolen Oktana! Tridekan 3-0ktanil asetat 6-Metil-5-hepten-2-on 1-Hekzanol Alloosimen 1-0ktenil asetat 6-Metil-3-heptanol Nonanal (E)-2-0ktenal a-p-Dimetilstiren l-Okten-3-ol 1-Heptanol a-Kubeben trans-1,2-Limonen epoksit Menton (E,Z)-2,4-Heptadienal

0.94 1.69

0.04

0.22 0.85

0.07

0.15 0.03

0.29

e 0.03

0.65 4.93 0.51 0.35 0.65 0.18

2.78 1.04 1.03 1.98 1.27 0.71

0.25 0.02

0.05 0.06

0.12 0.08

0.12 0.72

0.10 0.34 0.20

0.41

0.09 0.52

0.06 O.Ol

0.04

0.02

0.60 0.33 0.52 0.25 0.23 0.71

0.03 0.16

0.03 0.02

0.08 0.02

O.Ol

0.05 0.02

0.05 0.03

O.Ol

0.16

0.10 0.17 0.17

0.08

0.27 0.38

0.04

0.11 0.03

0.02

0.02 0.03

0.20 0.20 0.19

0.29

0.12

0.03 0.06

0.18

0.02

0.04 0.04

0.15

108single.php