Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

88
40. Başer, K.H.C., Tümen, G., Öztürk, M. (1996). Breviflamentum Sectio sundan dört endemik tür: Origanum acutidens (Hand-Mazz.) Ietswaart, Origanum haussknechtii Boiss., Origanum rotundifolium Boiss. ve Origanum leptocladum Boiss. üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi: 17-20 Eylül 1996-İstanbul: Botanik Seksiyonu Bildiri Özetleri. İstanbul.
41. Başer, K.H.C., Tümen, G., Duman, H. (1997). The essential oil of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart. J. Essent. Oil Res. 9, 91-92.
42. Başer, K.H.C., Duman, H. (1998). Composition of the essential oil of Origanum boissieri Ietswaart and Origanum bargyli Mauterde. J. Essent. Oil Res. 10, 71-72.
43. Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G. (1998). Composition of the essential oil of Origanum haussknechtii Boiss. J. Essent. Oil Res. 10, 227-228.
44. Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Duman, H., Aytaç, Z. (1998). Composition of the essential oil of Origanum husnucan-baseri H. Duman, Z. Aytaç et A. Duran, a new species from Turkey. J. Essent. Oil Res. 10, 419-421.
45. Başer, K.H.C., Duman, H., Aytaç, Z. (2000). Composition of the essential oil of Origanum x adanense Baser et Duman. J. Essent. Oil Res. 12, 475477.
46. Baydar, H. (2005). Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis) nde Farklı Toplanma Zamanlarının Uçuçu Yağ İçeriği ve Bileşenleri Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 175-178.
47. Baytop, A., Melikoğlu, G. (1985). Bir Anadolu droğu: Origanum acutidens in çiçek durumları. İstanbul Ecz Fak Mec, 21, 128-136.
48. Boydağ, İ. (1996). Üç Origanum türü; Origanum majorana L., Origanum minutiflorum O. Schwarz and PH. Davis ve Organum onites L. uçucu yağlarının fraksiyonlu distilasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


101. SAYFA ICERIGI

88
40. Başer, K.H.C., Tümen, G., Öztürk, M. (1996). Breviflamentum Sectio sundan dört endemik tür: Origanum acutidens (Hand-Mazz.) Ietswaart, Origanum haussknechtii Boiss., Origanum rotundifolium Boiss. ve Origanum leptocladum Boiss. üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi: 17-20 Eylül 1996-İstanbul: Botanik Seksiyonu Bildiri Özetleri. İstanbul.
41. Başer, K.H.C., Tümen, G., Duman, H. (1997). The essential oil of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart. J. Essent. Oil Res. 9, 91-92.
42. Başer, K.H.C., Duman, H. (1998). Composition of the essential oil of Origanum boissieri Ietswaart and Origanum bargyli Mauterde. J. Essent. Oil Res. 10, 71-72.
43. Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G. (1998). Composition of the essential oil of Origanum haussknechtii Boiss. J. Essent. Oil Res. 10, 227-228.
44. Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Duman, H., Aytaç, Z. (1998). Composition of the essential oil of Origanum husnucan-baseri H. Duman, Z. Aytaç et A. Duran, a new species from Turkey. J. Essent. Oil Res. 10, 419-421.
45. Başer, K.H.C., Duman, H., Aytaç, Z. (2000). Composition of the essential oil of Origanum x adanense Baser et Duman. J. Essent. Oil Res. 12, 475477.
46. Baydar, H. (2005). Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et P.H. Davis) nde Farklı Toplanma Zamanlarının Uçuçu Yağ İçeriği ve Bileşenleri Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 175-178.
47. Baytop, A., Melikoğlu, G. (1985). Bir Anadolu droğu: Origanum acutidens in çiçek durumları. İstanbul Ecz Fak Mec, 21, 128-136.
48. Boydağ, İ. (1996). Üç Origanum türü; Origanum majorana L., Origanum minutiflorum O. Schwarz and PH. Davis ve Organum onites L. uçucu yağlarının fraksiyonlu distilasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

İlgili Kaynaklar
Türkiye’de doğal olarak yetişen Allium cassium boiss., Allium isauricum hub.-mor. ve Allium ertugrulii Demirelma ve Uysal. (Alliaceae) türleri üzerine anatomik, morfolojik ve palinolojik çalışmalar Anatomical, morphological, and palynological investigations on Allium cassium boiss., Allium isauricum hub.-mor. and Allium ertugrulii Demirelma and Uysal. (Alliaceae) naturally growing in
Danisman: DOÇ. DR. MUHİTTİN DİNÇ, Universite: Selçuk Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu çalışmada Allium sect. Molium’ma mensup ikisi endemik üç tür morfolojik, anatomik, palinolojik ve tohum mikromorfolojisi özellikleri ortaya konmuştur. Morfolojik olarak bu üç tür, çalışılan bol miktarda örneğe dayalı olarak literatürdeki deskripsiyonlarıyla ve birbirleriyle ka….
single.php