Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

89
49. Brieskorn, von C.H., Brunner, H. (1967). Die terpenoide verschiedener origanumöle, Planta Medica, (Suppl), 96-101.
50. Ceylan, A., Bayram, E., Şahbaz, N., Otan, H., Karaman, Ş. (2003). Yield performance and essential oil composition of individual plants and improved clones of Origanum onites L. grown in the Aegean region of Turkey. Israel Journal of Plant Science, 51(4), 285-290.
51. Cingi, M.İ., Kırımer, N., Sarıkardaşoğlu, İ., Cingi, C., Başer, K.H.C. (1992). Origanum onites ve Origanum minutiflorum uçucu yağlarının farmakolojik etkleri, K.H.C.Başer, (Ed). 9. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı: 16-19 Mayıs 1991-Eskişehir: Bildiriler (s.10-15). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
52. Duman, H., Başer, K.H.C., Aytaç, Z. (1998). Two new species and a new hybrid from Anatolia. Tr J of Botany, 22, 51-55.
53. Erdemgil, F.Z. (1992). Origanum onites L. Uçucu Yağının Bileşimi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
54. Gönüz, A., Özörgücü, B. (1999). An investigation on the morphology, anatomy and ecology of Origanum onites L. Tr J of Botany, 23(1), 19-32.
55. Kılıç, Ö., Bağcı, E. (2008). Origanum vulgare L. subsp. gracile (C.Koch) Ietswaartnin uçucu yağ verimi, kompozisyonu ve çay olarak kullanılabilirliğinin araştırılması üzerine bir çalışma, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20(1), 83-89.
56. Kırımer, N., Boydağ, İ., Sargın, N., Arslandere, Ö. (2003). Ticareti yapılan Origanum türlerinin doğadaki durumu (101T012). Eskişehir: Proje No: TBAG-DPT, Ç. Sek/10.
57. Nakipoğlu, M., Otan, H., Kesercioğlu, T., Tan, A., Aydın, H. (1994). Bazı Labiatae üyelerinin polen morfolojileri üzerinde bir araştırma. [Poster]. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi: 6-8 Temmuz 1994-Edirne: Posterler (s.II: 42-51). Edirne.102. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


102. SAYFA ICERIGI

89
49. Brieskorn, von C.H., Brunner, H. (1967). Die terpenoide verschiedener origanumöle, Planta Medica, (Suppl), 96-101.
50. Ceylan, A., Bayram, E., Şahbaz, N., Otan, H., Karaman, Ş. (2003). Yield performance and essential oil composition of individual plants and improved clones of Origanum onites L. grown in the Aegean region of Turkey. Israel Journal of Plant Science, 51(4), 285-290.
51. Cingi, M.İ., Kırımer, N., Sarıkardaşoğlu, İ., Cingi, C., Başer, K.H.C. (1992). Origanum onites ve Origanum minutiflorum uçucu yağlarının farmakolojik etkleri, K.H.C.Başer, (Ed). 9. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı: 16-19 Mayıs 1991-Eskişehir: Bildiriler (s.10-15). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
52. Duman, H., Başer, K.H.C., Aytaç, Z. (1998). Two new species and a new hybrid from Anatolia. Tr J of Botany, 22, 51-55.
53. Erdemgil, F.Z. (1992). Origanum onites L. Uçucu Yağının Bileşimi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
54. Gönüz, A., Özörgücü, B. (1999). An investigation on the morphology, anatomy and ecology of Origanum onites L. Tr J of Botany, 23(1), 19-32.
55. Kılıç, Ö., Bağcı, E. (2008). Origanum vulgare L. subsp. gracile (C.Koch) Ietswaartnin uçucu yağ verimi, kompozisyonu ve çay olarak kullanılabilirliğinin araştırılması üzerine bir çalışma, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20(1), 83-89.
56. Kırımer, N., Boydağ, İ., Sargın, N., Arslandere, Ö. (2003). Ticareti yapılan Origanum türlerinin doğadaki durumu (101T012). Eskişehir: Proje No: TBAG-DPT, Ç. Sek/10.
57. Nakipoğlu, M., Otan, H., Kesercioğlu, T., Tan, A., Aydın, H. (1994). Bazı Labiatae üyelerinin polen morfolojileri üzerinde bir araştırma. [Poster]. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi: 6-8 Temmuz 1994-Edirne: Posterler (s.II: 42-51). Edirne.

İlgili Kaynaklarsingle.php