Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

90
58. Oflaz, S. (2001). Ticari Origanum türlerinin farmakognozik araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
59. Öğütveren, M., Erdemgil, F.Z., Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Başer, K.H.C. (1992). Origanum onites L. uçucu yağının bileşimi. VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu: 7-11 Eylül 1992-İstanbul. İstanbul: Marmara Üniversitesi Basımevi.
60. Özdemir, F.F. (1998). Kekik bitkisinin Ege Bölgesinde toplanması, üretilmesi, işlenmesi, iç ve dış pazarlaması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
61. Özgüven, M., Tansı, S. (1998). In situ conservation of aromatic plants in Southeastern Turkey b. Wild Origanum species. Zenciri et al (Eds). The Proceedings of International Symposium on In situ Conservation of Plant Genetic Diversity. Ankara: Published by CRIFC, Sistem Ofset.
62. Scheffer, J.J.C., Looman, A., Baerheim Svendsen, A., ŞarerE. (1986). The essential oils of three Origanum species grown in Turkey. E.-J. Brunke (Ed). Progress in Essential Oil Research, (s. 151-156), Walter de Gruyter, Berlin, New York.
63. Sezik, E., Başaran, A. (1986). Phytochemical investigations on the plants used as folk medicine and herbal tea in Turkey. IV. The volatile oil of Origanum saccatum L. J. Fac. Pharm. Gazi, 3, 177-184.
64. Sezik, E., Başaran, A. (1989). The volatile oil of Origanum sipyleum L. Acta Pharmaceutica Turcica, 31(4), 129-133.
65. Sezik, E., Demirezer, Ö. (1987). Türkiyede halk ilacı ve çay olarak kullanılan bitkiler üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar IV. Origanum saccatum P.H. Davis, DOĞA TU Tıp ve Ecz D, 11(2), 304-309.
66. Sezik, E., Tümen, G., Kırımer, N., Özek, T., Başer, K.H.C. (1993). Essential oil composition of four Origanum vulgare subspecies of Anatolian origin, J Essent Oil Res, 5, 425-431.103. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


103. SAYFA ICERIGI

90
58. Oflaz, S. (2001). Ticari Origanum türlerinin farmakognozik araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
59. Öğütveren, M., Erdemgil, F.Z., Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Başer, K.H.C. (1992). Origanum onites L. uçucu yağının bileşimi. VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu: 7-11 Eylül 1992-İstanbul. İstanbul: Marmara Üniversitesi Basımevi.
60. Özdemir, F.F. (1998). Kekik bitkisinin Ege Bölgesinde toplanması, üretilmesi, işlenmesi, iç ve dış pazarlaması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
61. Özgüven, M., Tansı, S. (1998). In situ conservation of aromatic plants in Southeastern Turkey b. Wild Origanum species. Zenciri et al (Eds). The Proceedings of International Symposium on In situ Conservation of Plant Genetic Diversity. Ankara: Published by CRIFC, Sistem Ofset.
62. Scheffer, J.J.C., Looman, A., Baerheim Svendsen, A., ŞarerE. (1986). The essential oils of three Origanum species grown in Turkey. E.-J. Brunke (Ed). Progress in Essential Oil Research, (s. 151-156), Walter de Gruyter, Berlin, New York.
63. Sezik, E., Başaran, A. (1986). Phytochemical investigations on the plants used as folk medicine and herbal tea in Turkey. IV. The volatile oil of Origanum saccatum L. J. Fac. Pharm. Gazi, 3, 177-184.
64. Sezik, E., Başaran, A. (1989). The volatile oil of Origanum sipyleum L. Acta Pharmaceutica Turcica, 31(4), 129-133.
65. Sezik, E., Demirezer, Ö. (1987). Türkiyede halk ilacı ve çay olarak kullanılan bitkiler üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar IV. Origanum saccatum P.H. Davis, DOĞA TU Tıp ve Ecz D, 11(2), 304-309.
66. Sezik, E., Tümen, G., Kırımer, N., Özek, T., Başer, K.H.C. (1993). Essential oil composition of four Origanum vulgare subspecies of Anatolian origin, J Essent Oil Res, 5, 425-431.

İlgili Kaynaklarsingle.php