Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

91
67. Sönmez, Ş. (1999). Denizli yöresi lokal endemik, Origanum hypericifolium üzerinde morfolojik, anatomik ve korolojik çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
68. Şarer, E., Scheffer, J.J.C., Svendsen, A.B. (1982). Monoterpenes in the essential oil of Origanum majorana. Planta Medica, 46, 236-239.
69. Tucker, A.O., Maciarello, M.J. (1992). The essential oil of Origanum laevigatum Boiss. (Labiatae) .J. Essent. Oil Res. 4, 419-420.
70. Tanker, M. (1965).Deux succdanns du thym: LOriganum heracleoticum L. et la Majorana onites (L.) Benth. İstanbul Ecz Fak Mec, 1, 32-48.
71. Temel, M. (2000). Batı Anadolu bölgesinde yayılış gösteren Origanum L. (Lamiaceae) türleri üzerinde biyosistematik çalışmalar. Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
72. Tümen, G., Başer, K.H.C. (1993). The essential oils of Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart, J Essent Oil Res, 5, 315-316.
73. Tümen, G., Ermin, N., Özek, T., Başer, K.H.C. (1994). The essential oil of Origanum solymicum P.H. Davis. J. Essent. Oil Res. 6, 503-504.
74. Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., Özek, T. (1995). The essential oil of Origanum saccatum P.H. Davis. J. Essent. Oil Res. 7, 175-176.
75. Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer N. (1995). The essential oils of Turkish Origanum species: A treatise. K.H.C. Başer, (Ed). Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential oils: 15-19 October 1995-İstanbul, Turkey (s.2, 200-210). İstanbul: AREP Publ.
76. Moore, D.M. (1982). Flora Europaea Check-List and Chromosome Index. Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press.
77. Fedorov, A. (1974). ed. Chromosome numbers of Flowering Plants. Koenigstein, West Germany: Otto Koeltz Science Publishers.104. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


104. SAYFA ICERIGI

91
67. Sönmez, Ş. (1999). Denizli yöresi lokal endemik, Origanum hypericifolium üzerinde morfolojik, anatomik ve korolojik çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
68. Şarer, E., Scheffer, J.J.C., Svendsen, A.B. (1982). Monoterpenes in the essential oil of Origanum majorana. Planta Medica, 46, 236-239.
69. Tucker, A.O., Maciarello, M.J. (1992). The essential oil of Origanum laevigatum Boiss. (Labiatae) .J. Essent. Oil Res. 4, 419-420.
70. Tanker, M. (1965).Deux succdanns du thym: LOriganum heracleoticum L. et la Majorana onites (L.) Benth. İstanbul Ecz Fak Mec, 1, 32-48.
71. Temel, M. (2000). Batı Anadolu bölgesinde yayılış gösteren Origanum L. (Lamiaceae) türleri üzerinde biyosistematik çalışmalar. Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
72. Tümen, G., Başer, K.H.C. (1993). The essential oils of Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart, J Essent Oil Res, 5, 315-316.
73. Tümen, G., Ermin, N., Özek, T., Başer, K.H.C. (1994). The essential oil of Origanum solymicum P.H. Davis. J. Essent. Oil Res. 6, 503-504.
74. Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer, N., Özek, T. (1995). The essential oil of Origanum saccatum P.H. Davis. J. Essent. Oil Res. 7, 175-176.
75. Tümen, G., Başer, K.H.C., Kırımer N. (1995). The essential oils of Turkish Origanum species: A treatise. K.H.C. Başer, (Ed). Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential oils: 15-19 October 1995-İstanbul, Turkey (s.2, 200-210). İstanbul: AREP Publ.
76. Moore, D.M. (1982). Flora Europaea Check-List and Chromosome Index. Cambridge, Great Britain: Cambridge University Press.
77. Fedorov, A. (1974). ed. Chromosome numbers of Flowering Plants. Koenigstein, West Germany: Otto Koeltz Science Publishers.

İlgili Kaynaklarsingle.php