Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

4
Türkiyede Origanum türlerinin morfolojik, anatomik, palinolojik, sitotaksonomik, biyosistematik, korolojik ve kimyasal özelliklerini inceleyen ve ekonomik bakımdan önemini vurgulayan bazı çalışmalar, tezler ve makaleler (11, 20-75) yapılmıştır.
Origanum cinsinde bireylerden bazıları monoik iken bazıları ginodioiktir. Yani aynı çiçek üzerinde hem dişi hem de erkek organlar aynı anda bulunabilirken ginodioiklik durumunda bir bireyde hermafrodit çiçekler ile dişi çiçekler beraber bulunmaktadır (6).
Değişik seksiyonlara ait Origanum taksonlarında (O. amanum Post, O. onites L., O. calcaratum Juss., O. laevigatum Boiss., O. majorana L., O. syriacum L. subsp. bevanii (Holmes) Greuter & Burdet, O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietsw., O. vulgare L. subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman, O. vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw., O. vulgare L. subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Ietsw., O. elongatum (Bonnet) Emb. & Maire) kromozom sayısının genelde 2n=30 olduğu belirlenmiştir (3-6, 24, 76-78). Ancak O. vulgare subsp. vulgare taksonu için bu sayının bazen 2n=28 ve 32 de olduğu belirtilmiştir (76, 78).
Labiatae familyası bitkilerine ait organların dış yüzeylerinde salgı tüyleri bulunur. Origanum türlerinde de uçucu yağ, yaprak yüzeylerindeki salgı tüyleri ile Labiatae tipi salgı tüylerinde bulunur. Tek bir protodermal hücreden oluşan salgı tüyleri baş, sap ve ayak kısımlarından ibarettir. Uçucu yağ oluşumu salgı tüyünün baş kısmını meydana getiren hücreler tarafından gerçekleştirilir (58).
Yağ, baş kısımdaki hücreler ile kutikula arasındaki boşlukta toplanır ve dıştan gelen bir etki sonucunda kutikula tabakasının yırtılmasıyla uçucu yağ açığa çıkar. Monoterpenler ve seskiterpenler, salgı hücreleri, özel salgı hücreleri, salgı bezleri, salgı kanalları gibi yapılar içinde birikir ve salgılanır. Bu yapılar yalnızca uçucu yağların biriktirilmesinde değil aynı zamanda bu maddelerin biyosentezinde de rol oynar (58).17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


17. SAYFA ICERIGI

4
Türkiyede Origanum türlerinin morfolojik, anatomik, palinolojik, sitotaksonomik, biyosistematik, korolojik ve kimyasal özelliklerini inceleyen ve ekonomik bakımdan önemini vurgulayan bazı çalışmalar, tezler ve makaleler (11, 20-75) yapılmıştır.
Origanum cinsinde bireylerden bazıları monoik iken bazıları ginodioiktir. Yani aynı çiçek üzerinde hem dişi hem de erkek organlar aynı anda bulunabilirken ginodioiklik durumunda bir bireyde hermafrodit çiçekler ile dişi çiçekler beraber bulunmaktadır (6).
Değişik seksiyonlara ait Origanum taksonlarında (O. amanum Post, O. onites L., O. calcaratum Juss., O. laevigatum Boiss., O. majorana L., O. syriacum L. subsp. bevanii (Holmes) Greuter & Burdet, O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietsw., O. vulgare L. subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman, O. vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw., O. vulgare L. subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Ietsw., O. elongatum (Bonnet) Emb. & Maire) kromozom sayısının genelde 2n=30 olduğu belirlenmiştir (3-6, 24, 76-78). Ancak O. vulgare subsp. vulgare taksonu için bu sayının bazen 2n=28 ve 32 de olduğu belirtilmiştir (76, 78).
Labiatae familyası bitkilerine ait organların dış yüzeylerinde salgı tüyleri bulunur. Origanum türlerinde de uçucu yağ, yaprak yüzeylerindeki salgı tüyleri ile Labiatae tipi salgı tüylerinde bulunur. Tek bir protodermal hücreden oluşan salgı tüyleri baş, sap ve ayak kısımlarından ibarettir. Uçucu yağ oluşumu salgı tüyünün baş kısmını meydana getiren hücreler tarafından gerçekleştirilir (58).
Yağ, baş kısımdaki hücreler ile kutikula arasındaki boşlukta toplanır ve dıştan gelen bir etki sonucunda kutikula tabakasının yırtılmasıyla uçucu yağ açığa çıkar. Monoterpenler ve seskiterpenler, salgı hücreleri, özel salgı hücreleri, salgı bezleri, salgı kanalları gibi yapılar içinde birikir ve salgılanır. Bu yapılar yalnızca uçucu yağların biriktirilmesinde değil aynı zamanda bu maddelerin biyosentezinde de rol oynar (58).

İlgili Kaynaklar
Marrubium depauperatum Boiss. et. Bal., Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik özellikleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Marrubium depauperatum Boiss. et Ball., Marrubium parviflorum Fish. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) research of morphological characters and antimicrobial activity of
Danisman: YRD. DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL, Universite: Nevşehir Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu araştırmada Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold, M. depauperatum Boiss. et. Bal. ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Morfolojik incelemelerde türlere ait kök, gövde, yapr….
single.php