Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

6

başında (20 Ağustos) toplanan, en yüksek karvakarol içeriği (% 92.3) çiçeklenme sonunda (2 Eylül) toplanan örneklerden elde edilmiştir (46). O. vulgare subsp. gracile taksonunda ise karvakrol en yüksek oranda çiçeklenme döneminde görülürken, tohumlu dönemde azalmıştır (55). Kekik uçucu yağının % 62si fenolik maddelerden oluşmaktadır. Fenolik maddelerin % 69u karvakrol, % 31i timoldur. Timol, kristallenebilme özelliğinden dolayı bilinen en eski antibakteriyellerden birisidir. Bu nedenle, ağız gargaralarının, öksürük şuruplarının, bazı mide ve bağırsak hastalıkları ile mantar hastalıklarında dışarıdan kullanılan ilaçların bileşiminde yer almaktadır. Karvakrolun etkisi timol ile aynı olmakla birlikte, kristallendirilemediği için ilaç olarak pek kullanılamamaktadır (48).

Son zamanlarda yapılan çalışmalarla üçü hibrit olmak üzere Türkiyede doğal yetişen 25 Origanum taksonunun ve bir kültüre alınmış hibritin içerdiği uçucu yağlar ve oranları incelenmiştir (28, 46, 55, 79). Pek çok Origanum türü uçucu yağlarında ana bileşen olarak karvakrol, timol ya da her ikisini birden içermektedir (Tablo 2.1).

Tablo 2.1: Origanum taksonlarındaki uçucu yağ içerikleri.

TAKSON

BİLEŞİK

O. acutidens (Hand.- Mazz.) Ietsw. Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28)

O. x adanense Baser & H.Duman Karvakrol (19, 28)

O. bargyli Mouterde

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28)

O. bilgeri P.H.Davis O. boissieri Ietsw.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28)

O. x dolichosiphon P.H.Davis

Bisiklogermakren, -karyofillen, germakren d (19, 28)

O. haussknechtii Boiss. O. husnucan-baseri H.Duman,

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), borneol (19, 28)

Aytac & A.Duran

O. hypericifolium O.Schwarz & Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28),

P.H.Davis

bisiklogermakren, germakren d (28), p-cimen (19)

O. x intercedens Rech.f.

Karvakrol (19)

O. laevigatum Boiss. O. leptocladum Boiss.

Karvakrol (19), bisiklogermakren (19) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28)19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


19. SAYFA ICERIGI

6

başında (20 Ağustos) toplanan, en yüksek karvakarol içeriği (% 92.3) çiçeklenme sonunda (2 Eylül) toplanan örneklerden elde edilmiştir (46). O. vulgare subsp. gracile taksonunda ise karvakrol en yüksek oranda çiçeklenme döneminde görülürken, tohumlu dönemde azalmıştır (55). Kekik uçucu yağının % 62si fenolik maddelerden oluşmaktadır. Fenolik maddelerin % 69u karvakrol, % 31i timoldur. Timol, kristallenebilme özelliğinden dolayı bilinen en eski antibakteriyellerden birisidir. Bu nedenle, ağız gargaralarının, öksürük şuruplarının, bazı mide ve bağırsak hastalıkları ile mantar hastalıklarında dışarıdan kullanılan ilaçların bileşiminde yer almaktadır. Karvakrolun etkisi timol ile aynı olmakla birlikte, kristallendirilemediği için ilaç olarak pek kullanılamamaktadır (48).

Son zamanlarda yapılan çalışmalarla üçü hibrit olmak üzere Türkiyede doğal yetişen 25 Origanum taksonunun ve bir kültüre alınmış hibritin içerdiği uçucu yağlar ve oranları incelenmiştir (28, 46, 55, 79). Pek çok Origanum türü uçucu yağlarında ana bileşen olarak karvakrol, timol ya da her ikisini birden içermektedir (Tablo 2.1).

Tablo 2.1: Origanum taksonlarındaki uçucu yağ içerikleri.

TAKSON

BİLEŞİK

O. acutidens (Hand.- Mazz.) Ietsw. Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28)

O. x adanense Baser & H.Duman Karvakrol (19, 28)

O. bargyli Mouterde

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28)

O. bilgeri P.H.Davis O. boissieri Ietsw.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28)

O. x dolichosiphon P.H.Davis

Bisiklogermakren, -karyofillen, germakren d (19, 28)

O. haussknechtii Boiss. O. husnucan-baseri H.Duman,

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), borneol (19, 28)

Aytac & A.Duran

O. hypericifolium O.Schwarz & Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28),

P.H.Davis

bisiklogermakren, germakren d (28), p-cimen (19)

O. x intercedens Rech.f.

Karvakrol (19)

O. laevigatum Boiss. O. leptocladum Boiss.

Karvakrol (19), bisiklogermakren (19) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28)

İlgili Kaynaklarsingle.php