Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

7

Tablo 2.1 (Devam): Origanum taksonlarındaki uçucu yağ içerikleri.

O. majorana L.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28,

31, 68)

O. x majoricum Cambess. O. minutiflorum O.Schwarz & P.H.Davis

Cis-sabinen hidrat (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28, 46), karvakrol, 43 bileşik ayırt edilmiş (29)

O. onites L. O. rotundifolium Boiss.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), 2 kemotip (linalol ve karvakrol) içerir (19, 28), karvakrol (19, 20), karvakrol (ana bileşen), linalol, p-simen (19, 59), karvakrol, 6 kemotip (biri linalol) içerir (50) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), cis-sabinen hidrat

(19, 28)

O. saccatum P.H.Davis O. sipyleum L.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28) uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), farklı yerlerden toplanan örneklerin farklı bileşikler içerir, çoğunlukla

O. solymicum P.H.Davis O. syriacum L. subsp. bevanii

timol, karvakrol (19, 28, 30) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), Karvakrol (19, 20,

(Holmes) Greuter & Burdet

28, 72), timol ve karvakrol (49), karvakrol ve timol, 45 bileşik tanımlamış, Türk ve Mısır kökenli yağlarda ana

bileşen karvakrol, İsrail kökenlilerde ise timol ve

O. vogelii Greuter & Burdet

karvakrol(19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), linalil asetat (19,

28)

O. vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), -karyofillen (19, 28), -terpinolen, timol, p-simen -terpinen, karvakrol,

52 bileşik tanımlamış (55), -karyofillen, germakren d

(66)

O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (20, 28,

Ietsw.

66), karvakrol ve timol (19, 28), karvakrol, 48 bileşik

ayırt edilmiş, Bulgaristan, Yunanistan ve diğer Türk

kökenli örneklerde karvakrol, İsrail kökenli örneklerde 3

kemotip (karvakrol, timol, terpinen-4-ol) var (33)20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


20. SAYFA ICERIGI

7

Tablo 2.1 (Devam): Origanum taksonlarındaki uçucu yağ içerikleri.

O. majorana L.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28,

31, 68)

O. x majoricum Cambess. O. minutiflorum O.Schwarz & P.H.Davis

Cis-sabinen hidrat (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28, 46), karvakrol, 43 bileşik ayırt edilmiş (29)

O. onites L. O. rotundifolium Boiss.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), 2 kemotip (linalol ve karvakrol) içerir (19, 28), karvakrol (19, 20), karvakrol (ana bileşen), linalol, p-simen (19, 59), karvakrol, 6 kemotip (biri linalol) içerir (50) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), cis-sabinen hidrat

(19, 28)

O. saccatum P.H.Davis O. sipyleum L.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28) uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), farklı yerlerden toplanan örneklerin farklı bileşikler içerir, çoğunlukla

O. solymicum P.H.Davis O. syriacum L. subsp. bevanii

timol, karvakrol (19, 28, 30) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), p-simen (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), Karvakrol (19, 20,

(Holmes) Greuter & Burdet

28, 72), timol ve karvakrol (49), karvakrol ve timol, 45 bileşik tanımlamış, Türk ve Mısır kökenli yağlarda ana

bileşen karvakrol, İsrail kökenlilerde ise timol ve

O. vogelii Greuter & Burdet

karvakrol(19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), linalil asetat (19,

28)

O. vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw.

Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), -karyofillen (19, 28), -terpinolen, timol, p-simen -terpinen, karvakrol,

52 bileşik tanımlamış (55), -karyofillen, germakren d

(66)

O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (20, 28,

Ietsw.

66), karvakrol ve timol (19, 28), karvakrol, 48 bileşik

ayırt edilmiş, Bulgaristan, Yunanistan ve diğer Türk

kökenli örneklerde karvakrol, İsrail kökenli örneklerde 3

kemotip (karvakrol, timol, terpinen-4-ol) var (33)

İlgili Kaynaklarsingle.php