Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

13
100 cm nin üstüne çıkabilmektedir. Gövde 4-köşelidir, genellikle yan dallar taşır, genellikle (en azından tabanda) tüylüdür. Gövde tamamen tüylü olduğunda, tüyler genellikle bitkinin tüm diğer kısımlarında da bulunur. Tüyler bütün türlerde basit olup sadece O. dictamnus L. türünde dallanmıştır (tüy uzunluğu 0.1 mm den 3 mm ye kadar değişir). Bir tür içinde tüyler, uzunluk ve sayı bakımından hayli değişiklik gösterebilir.
Yapraklar: Bir kaç türde sapsız, diğerlerinde saplıdır. Yaprak ayası şekil ve boyut olarak çok çeşitlilik gösterir (bazı türlerde hemen hemen eni boyuna eşitken diğerlerinde boy uzunluğu, genişliğinin 2-2,5 katı olabilir). Yapraklardaki tüy durumu gövdedekinden farklı olmamakla birlikte, biraz daha kısa olabilir. Saplı ve sapsız olmak üzere 2 tip salgı tüyü bulunur. Sapsız salgı tüyleri 1 cm2 başına 50-2500 adettir. Salgı tüyleri gövde, brakte, kaliks ve korollada da bulunmaktadır. Yapraklar az veya çok çıplak olduğunda, hemen hemen donuk mavimsi yeşil renklidir. Bu renk görülmelerinin nedeni ince bir mum tabakasıyla kaplı olmalarıdır. Tüyler ve mum tabakası, Origanum cinsinde buharlaşmanın azalmasına bir yol olarak gösterilirler. Yapraklar kalın kutikula tabakası nedeniyle derimsidir.
Çiçek durumu: Genel olarak her gövde ve dal bir spika taşır. Çiçek durumu paniküldür. Sadece O. onites türünde bütün spikalar aynı seviyede uzanır ve yalancı şemsiye halini alır (korimboz). Spikalar genellikle sıktır, boyut olarak değişiklik gösterir (en küçük spikalar Chilocalyx ve Campanulaticalyx seksiyonlarında, en büyük spikalar ise Amaracus, Brevifilamentum ve Longitubus seksiyonlarında bulunur). Büyüklük bakımından çeşitlilik gösteren brakteler imbrikat dizilişlidir, şekil olarak genellikle yuvarlak veya ovattır. Küçük brakteler genellikle doku, renk ve tüy durumu bakımından yaprağa benzerken büyük brakteler daha ince, zarımsı, mor veya sarımsı yeşil renkli, genellikle çıplak veya az tüylüdür. Chilocalyx ve Campanulaticalyx seksiyonlarında yapraklar braktelere kademeli olarak değişir. Birçok Origanum türünde bir vertisillastrumda 2 sapsız çiçek vardır. Buna karşılık Brevifilamentum ve Longitubus seksiyonlarında çiçek sayısı 16ya kadar çıkabilir.
Kaliks: Origanum cinsinde kaliks çok çeşitlilik gösterir. Şekil olarak26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


26. SAYFA ICERIGI

13
100 cm nin üstüne çıkabilmektedir. Gövde 4-köşelidir, genellikle yan dallar taşır, genellikle (en azından tabanda) tüylüdür. Gövde tamamen tüylü olduğunda, tüyler genellikle bitkinin tüm diğer kısımlarında da bulunur. Tüyler bütün türlerde basit olup sadece O. dictamnus L. türünde dallanmıştır (tüy uzunluğu 0.1 mm den 3 mm ye kadar değişir). Bir tür içinde tüyler, uzunluk ve sayı bakımından hayli değişiklik gösterebilir.
Yapraklar: Bir kaç türde sapsız, diğerlerinde saplıdır. Yaprak ayası şekil ve boyut olarak çok çeşitlilik gösterir (bazı türlerde hemen hemen eni boyuna eşitken diğerlerinde boy uzunluğu, genişliğinin 2-2,5 katı olabilir). Yapraklardaki tüy durumu gövdedekinden farklı olmamakla birlikte, biraz daha kısa olabilir. Saplı ve sapsız olmak üzere 2 tip salgı tüyü bulunur. Sapsız salgı tüyleri 1 cm2 başına 50-2500 adettir. Salgı tüyleri gövde, brakte, kaliks ve korollada da bulunmaktadır. Yapraklar az veya çok çıplak olduğunda, hemen hemen donuk mavimsi yeşil renklidir. Bu renk görülmelerinin nedeni ince bir mum tabakasıyla kaplı olmalarıdır. Tüyler ve mum tabakası, Origanum cinsinde buharlaşmanın azalmasına bir yol olarak gösterilirler. Yapraklar kalın kutikula tabakası nedeniyle derimsidir.
Çiçek durumu: Genel olarak her gövde ve dal bir spika taşır. Çiçek durumu paniküldür. Sadece O. onites türünde bütün spikalar aynı seviyede uzanır ve yalancı şemsiye halini alır (korimboz). Spikalar genellikle sıktır, boyut olarak değişiklik gösterir (en küçük spikalar Chilocalyx ve Campanulaticalyx seksiyonlarında, en büyük spikalar ise Amaracus, Brevifilamentum ve Longitubus seksiyonlarında bulunur). Büyüklük bakımından çeşitlilik gösteren brakteler imbrikat dizilişlidir, şekil olarak genellikle yuvarlak veya ovattır. Küçük brakteler genellikle doku, renk ve tüy durumu bakımından yaprağa benzerken büyük brakteler daha ince, zarımsı, mor veya sarımsı yeşil renkli, genellikle çıplak veya az tüylüdür. Chilocalyx ve Campanulaticalyx seksiyonlarında yapraklar braktelere kademeli olarak değişir. Birçok Origanum türünde bir vertisillastrumda 2 sapsız çiçek vardır. Buna karşılık Brevifilamentum ve Longitubus seksiyonlarında çiçek sayısı 16ya kadar çıkabilir.
Kaliks: Origanum cinsinde kaliks çok çeşitlilik gösterir. Şekil olarak

İlgili Kaynaklarsingle.php