Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

14
düzgündürler. Aktinomorf ve 5 dişli olan türlerde dişler üçgensi, nadiren akuminattır. Zigomorf ve kaliksi 2-dudaklı olan türlerde kaliks dişinin biçimi bazı şekillere çeşitlenebilir. Bir dudaklılar hariç bütün kaliks tiplerinde boğaz tüylüdür. Damar sayısı 10-13tür.
Korolla: 2-dudaklı, üst dudak emarginat veya kısa 2-loplu, alt dudak 3lopludur. Korolla tübü sakkat veya düz olabilir. Mor, pembe veya beyaz renklidir.
Stamen, pistil ve meyva: Stamenler 4-tane, hemen hemen eşit veya alt çift daha uzun, (korolladan dışarı çıkmış veya dahil, teka divergenttir). Stilus biçim ve boy bakımından büyük çeşitlilik gösterir. Nutlet küçük, ovoid ve kahverengidir.
Origanum a yakın cinsler: Thymus, Thymbra ve Saturejadır. Cins sınırlarının belirlenmesinde en önemli karakter vertisillastrumların düzenlenişidir. Seksiyonlarda brakte boyutu, kaliks ve korolla şekli, türlerde ise kaliks dudak ve diş şeklinin yanında gövde ve yapraklardaki tüy durumu, brakte ve korolla şeklidir.
Sadıkoğlu tarafından (57) yapılan bir çalışmada Origanum cinsinin genel anatomik özellikleri şu şekilde belirlenmiştir.
Gövde kare şeklindedir. Genellikle dalgalı bir kutikula ve tek sıralı epidermayı köşelerde sayısı artan kollenkima takip eder. Endodermanın ardından sklerenkima tabakası, floem ve ksilem gelir. Öz, nişasta taneleri içeren büyük hücrelerden meydana gelmiştir. Gövde anatomisi, epiderma, korteks ve merkezi silindir olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır (Şekil 2.1).
Şekil 2.1: Origanum L. cinsine ait genel gövde yapısı (Sadıkoğlundan).27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


27. SAYFA ICERIGI

14
düzgündürler. Aktinomorf ve 5 dişli olan türlerde dişler üçgensi, nadiren akuminattır. Zigomorf ve kaliksi 2-dudaklı olan türlerde kaliks dişinin biçimi bazı şekillere çeşitlenebilir. Bir dudaklılar hariç bütün kaliks tiplerinde boğaz tüylüdür. Damar sayısı 10-13tür.
Korolla: 2-dudaklı, üst dudak emarginat veya kısa 2-loplu, alt dudak 3lopludur. Korolla tübü sakkat veya düz olabilir. Mor, pembe veya beyaz renklidir.
Stamen, pistil ve meyva: Stamenler 4-tane, hemen hemen eşit veya alt çift daha uzun, (korolladan dışarı çıkmış veya dahil, teka divergenttir). Stilus biçim ve boy bakımından büyük çeşitlilik gösterir. Nutlet küçük, ovoid ve kahverengidir.
Origanum a yakın cinsler: Thymus, Thymbra ve Saturejadır. Cins sınırlarının belirlenmesinde en önemli karakter vertisillastrumların düzenlenişidir. Seksiyonlarda brakte boyutu, kaliks ve korolla şekli, türlerde ise kaliks dudak ve diş şeklinin yanında gövde ve yapraklardaki tüy durumu, brakte ve korolla şeklidir.
Sadıkoğlu tarafından (57) yapılan bir çalışmada Origanum cinsinin genel anatomik özellikleri şu şekilde belirlenmiştir.
Gövde kare şeklindedir. Genellikle dalgalı bir kutikula ve tek sıralı epidermayı köşelerde sayısı artan kollenkima takip eder. Endodermanın ardından sklerenkima tabakası, floem ve ksilem gelir. Öz, nişasta taneleri içeren büyük hücrelerden meydana gelmiştir. Gövde anatomisi, epiderma, korteks ve merkezi silindir olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır (Şekil 2.1).
Şekil 2.1: Origanum L. cinsine ait genel gövde yapısı (Sadıkoğlundan).

İlgili Kaynaklarsingle.php